ZAANSTAD - In de Participatiepeiling (najaar 2015) hebben inwoners van Zaanstad mondeling en online aangegeven wat zij willen. Namelijk: vaker en directer meepraten over zorg en ondersteuning die hen aangaat. Via enquêtes, maar ook in persoonlijke gesprekken. Ook de gemeente wil dat graag. Daarom organiseren we deze lunchbijeenkomst. Kom langs en eet een broodje met de wethouders Rita Visscher, Dennis Straat en Jeroen Olthof.

Wanneer

Woensdag 22 maart bent u van harte welkom vanaf 12.30 uur in het stadhuis in Zaandam.

Regelmatig bij elkaar komen

Deze lunch is de eerste van de vier bijeenkomsten dit jaar, die we organiseren om de vernieuwing van cliëntenparticipatie met u te ontdekken. We vragen u 22 maart of u ook bij de volgende gesprekken aanwezig wilt zijn.

Waarover meepraten?

Veel mensen hebben ondersteuning nodig. Krijgt u ondersteuning of helpt u iemand die daarvan gebruik maakt? Bijvoorbeeld:

  • een bijstandsuitkering
  • contact met het Sociale Wijkteam of Jeugdteam
  • ondersteuning bij het opvoeden
  • schuldhulpverlening
  • hulp bij het huishouden
  • dagbesteding of een andere vorm van begeleiding
  • of bent u pleegouder, mantelzorger of buddy?

Dan willen we graag met u praten over uw ervaringen. Waar loopt u in de zorg en ondersteuning tegenaan? Hoe bereiken wij u het beste om uw verhaal te kunnen doen?

Wat gaan we doen?

We starten met een korte uitleg over hoe de nieuwe vormen van meepraten eruit kunnen zien. En over welke onderwerpen we het vandaag gaan hebben. U kunt zelf onderwerpen op de agenda zetten. Daarna gaan we aan drie tafels met de wethouders in gesprek. Halverwege is er gelegenheid om van tafel te wisselen.

Als u nog iets anders aan ons kwijt wilt, dan kunt u dit uiteraard ook tijdens de lunch met ons delen. Aarzel niet!

En…..we zoeken nog een goed alternatief voor het woord 'cliëntenparticipatie'. We willen daar een betere naam voor vinden. Alle creatieve ideeën hierover zijn welkom! Denkt u mee?

Tot slot

Wij sluiten de bijeenkomst af met een reactie van de drie wethouders. Wat is de belangrijkste opbrengst van hun gesprekstafel? Wat nemen zij mee en wat gaan zij ermee doen?

Aanmelden

Komt u ook? Meldt u zich dan aan via cliëntenparticipatie@zaanstad.nl en geef aan met hoeveel personen u komt. U kunt zich melden in de hal van het stadhuis.

We kijken uit naar uw komst!

Voor meer informatie of vragen mail naar t.heijnen@zaanstad.nl