ZAANSTAD - De gemeenteraad van Zaanstad besluit maandag 10 juli wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zaanstad. De voorkeurskandidaat van de raad wordt om 21.00 uur bekend gemaakt in een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het stadhuis. U bent daarbij van harte welkom. 

In november 2016 heeft Zaanstad na negen jaar afscheid genomen van burgemeester Geke Faber. In de raadsvergadering van 20 april 2016 heeft de raad de profielschets vastgesteld voor de nieuwe burgemeester en deze besproken met de Commissaris van de Koning. De profielschets is mede tot stand gekomen op basis van een burgerpeiling onder de inwoners van Zaanstad. Ook heeft de raad in die vergadering een vertrouwenscommissie ingesteld om de voordracht van een nieuwe burgemeester voor te bereiden.

Waarnemend burgemeester

In september 2016 is de procedure op advies van de Commissaris van de Koning stilgelegd, omdat er naar de mening van de vertrouwenscommissie, na het terugtrekken van kandidaten, een te beperkt aantal kandidaten overbleef om een keuze te kunnen maken. Sinds december 2016 heeft Zaanstad daarom een waarnemend burgemeester, Ruud Vreeman.

33 sollicitanten

De benoemingsprocedure is in maart 2017 hervat. De gemeente Zaanstad lanceerde toen ook een wervingsfilmpje om de vacature voor een nieuwe burgemeester extra in de schijnwerpers te zetten. Op de functie hebben uiteindelijk 33 mensen gesolliciteerd.

Voordragen kandidaat

In juni heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd met de door de Commissaris van de Koning en vertrouwenscommissie geselecteerde kandidaten. De commissie maakt vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad. Over deze voordracht vergadert de gemeenteraad maandag eerst in beslotenheid. Daarna wordt de nummer 1 op de voordracht bekendgemaakt in de openbare raadsvergadering. De nummer 2 blijft geheim. Op basis van de aanbeveling van de gemeenteraad draagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een kandidaat voor ter benoeming door de Koning. De minister volgt in beginsel de aanbeveling.


Wat, waar en wanneer?

Voordracht nieuwe burgemeester Zaanstad

Raadzaal, Stadhuis Zaanstad, Stadhuisplein 100, Zaandam

Maandag 10 juli, 21 uur