ZAANDAM - Vanaf 7 april verstuurt de gemeente Zaanstad weer belastingaanslagen, facturen, en terugvorderingen. Dit geldt niet voor de aanslagen voor de precariobelasting (onder andere voor een terras), reclamebelasting, BIZ-heffing Stadshart Zaandam en de marktgelden. De verzending van deze aanslagen is verder uitgesteld tot 1 juni 2020. Naar aanleiding van de coronamaatregelen was de versturing van alle belastingaanslagen stopgezet tot en met 6 april. Nu het kabinet de maatregelen heeft verlengd, heeft het college besloten om per 7 april het versturen van een deel van de aanslagen te hervatten en maatwerk te bieden aan Zaankanters met betalingsmoeilijkheden.

Maatwerk bij financiële problemen

Wethouder Financiën Hans Krieger: "Het college kiest ervoor om de verzending van een deel van de belastingaanslagen weer te hervatten om te voorkomen dat inwoners in de problemen komen doordat ze later in het jaar in één keer een groot bedrag moeten betalen waar ze niet op gerekend hadden. Door wél de aanslagen toe te sturen houden de Zaankanters zicht op hun betalingsverplichting en kunnen we maatwerk leveren aan inwoners en ondernemers met betalingsproblemen. In dat geval is betaling in termijnen of het verlenen van uitstel van betaling mogelijk. We zullen soepel omgaan met deze verzoeken." Inwoners en ondernemers die op het bestaansminimum zitten, kunnen een beroep doen op de bestaande kwijtscheldingsregeling voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

Ondernemers: Verder uitstel precario- en reclamebelasting, BIZ-heffing Stadshart Zaandam en marktgelden
De coronacrisis raakt ondernemers in de horeca, evenementen en detailhandel (non food) bijzonder hard. Zij moeten (deels) hun deuren en/of terras sluiten. De non food winkels die nog open zijn, hebben minder aanloop. Daarom stuurt de gemeente tot 1 juni 2020 geen aanslagen voor precariobelasting, reclamebelasting, BIZ-heffing Stadshart Zaandam en de marktgelden. Er is op dit moment geen sprake van kwijtschelding van deze belastingen, enkel het versturen van de aanslag is verder uitgesteld.

Wel aanslag toeristenbelasting
Het verzoek om aangifte en de belastingaanslagen voor de toeristenbelasting worden wel verstuurd. Maar met automatisch uitstel van betaling tot 1 juni 2020. Daarnaast geldt de toeristenbelasting alleen als er toeristen zijn (overnachtingen).

Geen aanmaningen, dwangbevelen en deurwaarder tot 1 juni 2020
Verder uitstel tot 1 juni 2020 geldt ook voor alle bestaande vorderingen die de gemeente heeft openstaan. Dit zijn betalingen die inwoners en bedrijven verschuldigd zijn aan de gemeente waarbij er een betalingsachterstand is. Dit betekent dat de gemeente geen aanmaningen en dwangbevelen verstuurt en geen deurwaarder inschakelt (incassoprocedures) tot 1 juni. Dit verdere uitstel is ter voorkoming dat Zaankanters die al betalingsproblemen hadden dieper in de schulden raken.