ZAANDAM - Door de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf 1 juni, gaat de gemeente vanaf die datum anders om met (private) vorderingen, terugvordering van uitkeringen en de gemeentelijke belastingen. Maatwerk voor Zaankanters met betalingsproblemen blijft voorop staan. Het aanvragen van een betalingsregeling of uitstel van betaling blijft altijd mogelijk. De gemeente wil graag snel inzicht krijgen in de grootte van betalingsproblemen bij inwoners en ondernemers. Zo wil ze voorkomen dat mensen (verder) in de schulden raken.

Tot 1 juni zijn alle invorderingsmaatregelen uitgesteld. Vanaf 1 juni start de gemeente de invordering weer. Dit houdt in dat Zaanstad weer aanmaningen, ingebrekestellingen en dwangbevelen verstuurt. Voordat de gemeente deze invorderingen verstuurt, krijgen de inwoners en ondernemers, eerst een brief. Hierin staat een overzicht van hun betalingsverplichtingen.

Voorkomen dat mensen verder in de knoei komen
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zicht houden op hun betaalverpichtingen. Maar wil ook maatwerk bieden waar het financieel echt niet gaat. Denk hierbij aan inwoners en ondernemers die financieel door de coronamaatregelen getroffen zijn en waarvoor financiële zekerheid op dit moment niet vanzelfsprekend is.

Precariobelasting, BIZ-aanslag en marktgelden
Ondernemers krijgen voor de periode tot 1 juni geen precariobelasting opgelegd, omdat ze geen terras konden plaatsen. De BIZ-aanslagen voor ondernemers schort de gemeente voorlopig op. Ook de marktgelden brengt de gemeente niet in rekening, of worden gecorrigeerd, omdat de markten niet altijd gehouden konden worden.

Deurwaarder niet actief
Ook de deurwaarder heeft te maken met de gevolgen van het coronavirus. Het Rijk werkt op dit moment aan een noodwet die de deurwaarder helpt bij het veilig uitreiken van stukken. Totdat die noodwet er is, zet de gemeente de deurwaarder niet in.

Rente naar 0% bij belastingvorderingen
De invorderingsrente van 4% verlaagt de gemeente, met terugwerkende kracht vanaf 23 maart 2020 naar 0%. De gemeente geeft ook geen boetes voor het niet op tijd doen van aangiften.