ZAANDAM - Vanaf begin maart komen er containers voor plastic afval bij appartementsgebouwen te staan in Zaanstad. Dit maakt het voor bewoners van hoogbouw makkelijker om plastic, blik en drinkpakken te scheiden. Zij hoeven hun plastic afval dan niet meer naar de verder gelegen containers bij de supermarkt te brengen.

In het kader van het Grondstoffenplan zet de gemeente in op maximale afvalscheiding en het recyclen van grondstoffen. Door afval te scheiden, zijn er minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Dat is goed voor het milieu. Bovendien hoeft er minder restafval verbrand te worden, waardoor de uitstoot van broeikasgassen daalt. Daar komt bij dat het verbranden van restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van de bewoners. Hoe minder restafval er wordt verbrand, hoe minder snel de kosten voor de Zaanse inwoners stijgen.

Minder ver lopen naar de plastic container
Om afvalscheiding te stimuleren heeft een groot deel van Zaanstad (laagbouw) nu een eigen plastic afvalbak aan huis. Deze huishoudens maken nauwelijks nog gebruik van de plastic containers bij de winkelcentra en supermarkten. Daarom verplaatst de gemeente een groot deel van deze containers, zowel bovengrondse als ondergrondse containers, naar wijken met hoogbouw. Bewoners van appartementsgebouwen hebben namelijk geen eigen plastic container aan huis en hoeven dan minder ver te lopen naar een plastic container. Bij de supermarkten blijft in ieder geval altijd één container voor plastic staan.

Begin maart start de verplaatsing
Het verplaatsen van de containers voor plastic van supermarkten naar appartementengebouw gaat de komende maanden gefaseerd per wijk. Begin maart worden de eerste 15 containers verplaatst, in Krommenie, Wormerveer, Westerkoog, Westerwatering Noord, Westzaan, Koog aan de Zaan en het Kalf.