ZAANDAM - Het College van B&W van Zaanstad legt aan de gemeenteraad de nieuwe Marktverordening Zaanstad 2024 voor. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de Marktverordening Zaanstad 2024 (en de Marktverordening Gemeente Zaanstad 2015 in te trekken). Ook stuurt het college aan de raad nieuwe inrichtingsplannen voor de dinsdagmarkt in Krommenie, de woensdagmarkt in Wormerveer en de donderdag- en zaterdagmarkt in Zaandam.

De Marktverordening 2024 is nodig om te voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn. Deze richtlijn beschouwt een marktvergunning als een schaarse vergunning die alleen voor bepaalde tijd uitgegeven kan worden. Tot nu toe gaf Zaanstad marktvergunningen uit voor onbepaalde tijd. De looptijd van deze vergunningen wordt straks vijftien jaar. Deze termijn geldt zowel voor marktkooplieden als andere standplaatshouders – zo worden deze ondernemers op dezelfde manier behandeld. De nieuwe Marktverordening is gebaseerd op een landelijk toegepaste modelverordening van de VNG en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Ook op andere punten was de vorige Marktverordening (uit 2015) verouderd.

Wethouder Stephanie Onclin (Economische Zaken en Arbeidsmarkt): “Met deze Marktverordening voldoet Zaanstad aan de Europese richtlijn. Door te kiezen voor een looptijd van vijftien jaar voor een vergunning op de markt houdt Zaanstad waar mogelijk rekening met de terugverdientijd die een ondernemer voor zijn standplaats nodig heeft. Hij heeft kapitaal geïnvesteerd in zijn onderneming en moet ook een inkomen overhouden. Zaanstad werkt nu ook aan de verordening voor de losse standplaatsen – buiten de markt - waarvoor ook een vergunningstermijn van 15 jaar gaat gelden. Op deze manier maken we de regels zo helder en eerlijk mogelijk voor alle standplaatsen in Zaanstad”.

Overgangsrecht

Om het beleid te laten voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn, stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om alle bestaande vaste marktvergunningen om te zetten naar vergunningen voor bepaalde tijd. De gemeente trekt dan alle bestaande vergunningen in en verleent deze vervolgens opnieuw onder de nieuwe Marktverordening 2024. Op dit moment zijn ook meerdere standplaatsen beschikbaar op de markt. Toegang voor nieuwe marktondernemers is daarmee mogelijk, ook weer voor vijftien jaar.

Selectiecriteria

Het huidige wachtlijst- en het anciënniteitsstelsel (gebaseerd op opgebouwd recht op de markt) maken op termijn plaats voor een verdeling van vergunningen op basis van selectiecriteria. Het College van B&W gaat dan bij een vergunningsaanvraag punten toekennen voor criteria als toegevoegde waarde van het assortiment, kwaliteit van de uitstalling, marktverleden en klantvriendelijkheid van de ondernemer. Alle gegadigden krijgen gelijke kansen wanneer een vergunning beschikbaar komt. Zo heeft het college straks méér grip op de kwaliteit en uitstraling van de markten. Deze verdelingsprocedure zal gaan spelen als de vergunningen (over vijftien jaar) aflopen.

Overleg

Rond de totstandkoming van de nieuwe verordening is meermaals gesproken met de marktcommissie. Deze bestaat uit een afvaardiging van marktkooplieden die actief zijn in Zaanstad.