ZAANDAM - Hoe vaak moeten de bussen in Zaanstad in de toekomst gaan rijden? Moeten het elektrische bussen worden of is diesel oké? Meer bussen in de spits of juist meer ’s avonds en in het weekend? De gemeente Zaanstad heeft een online vragenlijst gemaakt over het busvervoer. Zo kunnen inwoners meepraten over wat zij belangrijk vinden.

De Vervoerregio Amsterdam organiseert het openbaar busvervoer in de Zaanstreek. Elke tien jaar krijgen vervoerbedrijven de kans om mee te dingen naar een contract. De voorbereiding voor het nieuwe contract is begonnen en er wordt nu nagedacht over de eisen aan het busvervoer. Over de routes die moeten worden gereden, hoe vaak de bussen rijden en wat voor bussen het moeten zijn.

Inwoners gevraagd om mening te geven over busvervoer
Wethouder Mobiliteit en lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, Gerard Slegers: “Het is een uitgelezen kans om wensen door te geven over het busvervoer in Zaanstad. De raad kan aan de vervoerregio aangeven wat de behoeften van de Zaanse inwoners zijn als het gaat om het busvervoer. De resultaten van de enquête zal de Vervoerregio betrekken bij het opstellen van eisen waar een vervoerbedrijf aan moet voldoen als zij willen meedingen naar het nieuwe contract.”

De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk te weten wat inwoners belangrijk vinden aan het busvervoer. Daarom is een online vragenlijst gemaakt die iedereen kan invullen. Ook wordt het Zaanpanel uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. De gemeenteraad bespreekt de resultaten van de enquête en bepaalt welke wensen zij aan de Vervoerregio doorgeeft. De Vervoerregio maakt vervolgens afwegingen: waar is behoefte aan en wat is haalbaar? In oktober 2019 neemt de Vervoerregio een definitief besluit.

Invullen van de enquête
De vragenlijst staat op www.zaanstad.nl, zoekterm ‘vragenlijst bus’ of klik hier. Daar is de enquête in te vullen. Veel tijd kost het niet en de mening van de inwoners wordt zeer gewaardeerd. Geen internet? Vraag dan een papieren versie van de vragenlijst aan via telefoonnummer 14075 of haal een papieren vragenlijst op bij de receptie van het stadhuis. Meedoen aan de enquête kan tot en met 11 maart 2019.