ZAANSTAD - Bewoners, ondernemers en organisaties in het noorden van Zaanstad kunnen de komende weken meedenken over de toekomst van hun wijk. Iedereen is welkom bij één van de in totaal vier bijeenkomsten in Wormerveer, Krommenie en West-Knollendam. Het gaat om een groot gebied: het noorden van Zaanstad vanaf de Zaanse Schans tot aan het noordelijkste puntje van Westknollendam. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen delen waar zij mooie kansen voor de toekomst zien in hun buurt, of juist bedreigingen. De ideeën worden gebruikt om de 'analyse' van het MAAK.Zaanstad gebied Noord verder aan te vullen.

Bijeenkomsten op verschillende plekken
De gemeente organiseert vier inloopbijeenkomsten waar bewoners op een moment dat het hen schikt kunnen binnen lopen. Alle bijeenkomsten zijn van tussen 19.30 en 21.30 uur.
- Dinsdag 15 januari in Evean Acht Staten, (Warmoesstraat 48, 1521 CK) Wormerveer
- Donderdag 17 januari in Buurtcentrum De Lorzie, (Marktplein 3, 1521 HS) Wormerveer
- Maandag 21 januari in De Palmboom, (Snuiverstraat 63a, 1561 HB) Krommenie
- Woensdag 23 januari in Dorpshuis de Noorddam (Piet Kuiperlaan 2, 1525 PA) Westknollendam

Samen werken aan de toekomst van de stad'
Iedereen die wil meedenken over de toekomst van dit bijzondere stukje Zaanstad moet zijn stem laten horen', zegt wethouder MAAK.Zaanstad Gerard Ram. 'Onke plekken zijn er genoeg in Zaanstad Noord. Plekken waar iets mist. Mijn ambitie is om deze plekken mooier te maken. Er liggen, juist hier, geweldige kansen om dit gebied verder te ontwikkelen en bruisender te maken. Kansen voor woningbouw, toerisme en economische bloei, maar ook voor verbetering van de infrastructuur. Daar willen we graag samen met onze inwoners en ondernemers aan werken. Mijn oproep is dan ook: denk vooral met ons mee. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Zaanstad, ook in de toekomst, een stad is waar mensen zich thuis voelen'.

Van analyse naar perspectief
Met het programma MAAK.Zaanstad werkt de gemeente op meerdere plekken aan de toekomst van Zaanstad. Daarbij is de gemeente voortdurend in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties over de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Het MAAK.gebied Zaanstad Noord zit op dit moment in de zogenoemde analysefase. Daarin wordt de huidige situatie van het gebied goed in kaart gebracht zodat duidelijk is waar de mogelijkheden voor ontwikkelingen liggen. De afgelopen periode zijn er al veel gesprekken in het gebied geweest met bewoners, ondernemers en belangenverenigingen. Ook is er onderzoek gedaan. De opbrengst hiervan staat in de concept analyse Zaanstad Noord. Die is al te vinden op de website https://maaknoord.zaanstad.nl/gebied-maaknoord/analyse-maakzaanstad-noord. De inbreng die wordt geleverd tijdens de bijeenkomsten wordt gebruikt om deze analyse verder te verrijken.

Als de analyse klaar is, kan daarna worden gewerkt aan een perspectief. Hierin staan de ambities en uitgangspunten voor het gebied in de toekomst. Ook hier mogen bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen weer over meedenken.