ZAANSTAD - De schoolbesturen Agora en Zaan Primair hebben samen met de gemeente Zaanstad een plan gemaakt om op korte termijn te zorgen voor meer leraren voor Zaanse basisscholen. Belangrijk onderdeel hiervan is het aantrekken van twintig zij-instromers. Hierdoor moet de vierdaagse schoolweek in het schooljaar 2019-2020 zo min mogelijk voorkomen.

‘We zijn al volop bezig met het werven en opleiden van zij-instromers', laten Ellen Voskuilen van Zaan Primair en Rien Spies van Agora weten. ‘We zijn blij dat we in gezamenlijkheid deze plannen hebben kunnen maken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we onze kinderen goed en genoeg onderwijs blijven bieden’. Wethouder Gerard Ram vult aan: ‘Niets doen is geen optie. Tegelijkertijd weten we dat dit slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Zonder hulp van het Rijk lossen we dit probleem lokaal niet op.’

Landelijk probleem
Er zijn verschillende redenen voor het lerarentekort. Zo gaat een relatief grote groep leraren de komende jaren met pensioen, is er onvoldoende instroom vanuit de opleidingen of vanuit de stille reserve en wisselt veel personeel van baan. Dit is een landelijk probleem. Het is dat ook vooral aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om dit tekort op te lossen.

Wethouder Ram: ‘Buurgemeente Amsterdam heeft 23 miljoen beschikbaar om leraren te werven. Dat geld hebben we in Zaanstad niet. Terwijl Amsterdam in de regio wel in dezelfde vijver vist. Op langere termijn komen wij hier dan ook niet uit. Ondersteuning voor structurele oplossingen, al dan niet in samenwerking met de regio, is hard nodig.’

Rollen en verantwoordelijkheden
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en hun personeel. De gemeente wil wel graag een bijdrage leveren, naast de landelijke subsidie die aangevraagd is. Door extra te investeren in onderwijsachterstandenbeleid, onder meer met eenmalig extra middelen voor brugfunctionarissen in Poelenburg en Peldersveld, ondersteunt de gemeente de schoolbesturen. Ram: ‘Brugfunctionarissen dichten de kloof tussen school en thuis. Zij zorgen er daarmee tegelijkertijd voor dat de leerkrachten zich beter op het lesgeven kunnen concentreren.’

Kansen voor alle kinderen
Het Integraal plan van aanpak lerarentekort is tegelijk met het Uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en Onderwijs in Poelenburg en Peldersveld vastgesteld. Het college vindt het belangrijk dat alle kinderen in Zaanstad genoeg en goed onderwijs krijgen. Het kiest er dan ook voor om het beschikbare geld in te zetten waar dat het meest nodig is: in Poelenburg en Peldersveld. De twee plannen samen moeten ertoe leiden dat alle kinderen in Zaanstad zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen. Zodat ze alles uit hun talenten kunnen halen.