ZAANDAM - Ondernemers van de bedrijventerreinen Achtersluispolder, Noorderveld-Molletjesveer, Zuiderhout en Westerspoor kunnen subsidie aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen en laadpalen. In totaal is € 200.000 aan subsidie beschikbaar voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Wethouder Duurzaamheid Annette Baerveldt: "Deze regeling is eerder al ingezet voor Molletjesveer-Noorderveld en daar hebben veel bedrijven gebruik van gemaakt. Het is geweldig dat we dit jaar de regeling kunnen uitbreiden naar andere Zaanse bedrijventerreinen. Zo kunnen we nóg meer ondernemers helpen om CO2 te besparen."

De gemeente werkt hierbij samen met de bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM) en de ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ). Wethouder Baerveldt is blij met deze samenwerking. "De energietransitie is een enorme opgave. Door dit samen op te pakken kunnen we echt stappen zetten!" De ondernemersverenigingen geven aan dat de regeling met name kleinere bedrijven over de streep trekt om te investeren in zonnepanelen en laadpalen. De bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer is al jaren zeer actief op het gebied van duurzaamheid. BVNM werkt sinds kort samen met OVZZ om hen te helpen bij duurzaamheidsvraagstukken.

Bedrijven investeren zelf minimaal 75%
De subsidie is mogelijk dankzij de provinciale regeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB). De subsidieregeling houdt in dat de bedrijven maximaal 25% van de duurzame investering toegekend krijgen. Dat betekent dat ondernemers zelf minstens € 600.000 investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Zij kunnen de subsidie aanvragen via de website van de gemeente Zaanstad. De subsidie wordt alleen definitief toegekend als de zonne-pv-panelen en de laadpalen daadwerkelijk geplaatst zijn.

6.000 zonnepanelen op Noorderveld-Molletjesveer
Bedrijven gelegen op Noorderveld – Molletjesveer hebben in de afgelopen jaren volop gebruik gemaakt van deze duurzaamheidssubsidie. In totaal zijn er in de afgelopen jaren 6.000 pv-panelen geplaatst op daken van vijftig bedrijven.