ZAANDAM - Het verbod om in heel Zaanstad gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapens, bij je te dragen is met twee jaar verlengd. Burgemeester Jan Hamming heeft dit besloten. Hiermee kan de politie in de hele gemeente handhavend optreden tegen het bij je dragen van gevaarlijke voorwerpen, die niet vallen onder de Wet Wapens en Munitie. De politie kan de voorwerpen in beslag nemen en er zal een bestuurlijke dwangsom van €2500,- opgelegd worden door de burgemeester.

"Alle wapens moeten van straat", zo stelt burgemeester Jan Hamming. "Iedereen is het met me eens dat het veilig moet zijn op straat in Zaanstad. Helaas zijn er de afgelopen periode nog teveel geweldsincidenten met wapens geweest met soms tragische gevolgen. Dat vind ik onbestaanbaar en daarom wil ik er alles aan doen om het wapenbezit terug te dringen. Met dit verbod op messen en andere gevaarlijke voorwerpen stellen we een norm. Daar begint het bij. Dat wij als gemeenschap zeggen, van jong tot oud, van ouder tot kind: het is niet normaal om een wapen bij je te dragen. Doe je dat toch en word je gepakt: dan hebben staat daar een fikse dwangsom tegenover".

Geweldsincidenten
Bezit en gebruik van gevaarlijke voorwerpen en met name het bezit van messen, is een groot probleem in Zaanstad. De geweldsincidenten zijn in het afgelopen jaar ondanks de coronacrisis niet aanzienlijk verminderend en de dreiging, voornamelijk onder jongeren, blijft bestaan. Vanaf 1 oktober 2020 tot 21 september 2021 zijn er 136 incidenten bij de politie geregistreerd waarbij er in de openbare ruimte sprake was van een wapen en/of wapengebruik. Toch geven de cijfers van het afgelopen jaar een vertekend beeld. Door de beperkingen die zijn ingevoerd vanwege het coronavirus is het nauwelijks mogelijk geweest om uit te gaan. Daardoor zijn er op veel minder momenten grote groepen mensen bij elkaar geweest, terwijl dit vaak momenten zijn waarop eventuele incidenten ontstaan. Juist omdat de verwachting is dat er aankomend jaar meer evenementen zullen plaatsvinden en het uitgaansleven weer (meer) hervat gaat worden, is verlenging van het verbod cruciaal.

Er is geen onderzoek gedaan naar de hoeveelheid wapens welke onder dit verbod in beslag zijn genomen. Dit heeft te maken met de manier van registreren. De komende periode wordt daar in samenspraak met de politie een slag in gemaakt. De 136 incidenten geven vooral de omvang van het aantal geweldsincidenten met wapens aan. Er zijn afgelopen jaar in totaal 8 last onder dwangsommen opgelegd.

Preventief handelen en stevig optreden tegen overtredingen
"We proberen op verschillende manier om het aantal geweldincidenten terug te dringen", zegt Hamming. "Dat doen we met preventieve inzet, bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs. Maar ook repressie is belangrijk. Om de ernst te onderschrijven: er hebben de afgelopen jaren meerdere steekincidenten in Zaanstad plaatsgevonden met niet strafbare messen. We moeten alles in het werk stellen om die incidenten te voorkomen. Daarom hebben we onder andere het preventief fouilleren en nu de verlenging van deze maatregel. Het leed dat kan ontstaan is onmetelijk groot en bovendien heeft het grote impact op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. We verwachten dat van dit verbod een ontmoedigende werking uitgaat. Daarnaast kunnen we als dat nodig is stevig optreden tegen overtredingen".

Voldoende aanleiding
Het verbod leidt er niet toe dat spontaan op inwoners zal worden afgestapt en gevraagd gaat worden of ze in het bezit zijn van gevaarlijke voorwerpen. Dit is alleen mogelijk bij preventief fouilleren in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden of als de politie daar een aanleiding voor ziet.

Een timmerman die gereedschap bij zich draagt, de slager die met slagersmessen werkt en winkels die aardappelschilmesjes verkopen, vallen niet onder de werking van dit verbod. Op het moment dat iemand met een gevaarlijk voorwerp de openbare orde of veiligheid in gevaar brengt of dreigt te brengen kan er wel gehandeld worden. De aard, gedraging, feiten en omstandigheden van het geval zijn van doorslaggevend belang.