ZAANSTAD - Het verbod om in heel Zaanstad gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en slagwapens, bij je te dragen is met twee jaar verlengd. Burgemeester Jan Hamming heeft dit besloten. Hiermee kan de politie in de hele gemeente handhavend optreden tegen het bij je dragen van gevaarlijke voorwerpen. De politie kan de voorwerpen in beslag nemen en er kan een bestuursrechtelijke dwangsom van €2500,- opgelegd worden.


“Wij willen werken aan een wapenvrij Zaanstad”, zo stelt burgemeester Jan Hamming. “Een gemeente waar iedereen veilig over straat kan. Daarbij vind ik het belangrijk om een norm te stellen, en die norm is: wapens, in welke vorm dan ook, zijn verboden. Daar begint het bij. Dat wij als gemeenschap zeggen, van jong tot oud, van ouder tot kind: het is niet normaal om een wapen bij je te dragen. Doe je dat toch en word je gepakt: dan staat daar een fikse dwangsom tegenover”.

Geweldsincidenten

Bezit en gebruik van gevaarlijke voorwerpen en met name het bezit van messen, blijft een probleem in Zaanstad. Vanaf november 2021 tot nu heeft de politie 316 geweldsincidenten geregistreerd waarbij wapens (die vallen onder de wet wapens en munitie) en gevaarlijke voorwerpen in het spel waren. Door de manier van registreren van geweldsincidenten is het niet mogelijk om het aantal incidenten te specificeren naar geweldsincidenten met wapens en geweldsincidenten met gevaarlijke voorwerpen. Het aantal geweldsincidenten waarbij bestuursrechtelijk is opgetreden loopt dan ook verre van gelijk met het totaal aantal geweldsincidenten dat heeft plaatsgevonden. Dat komt ook door bijvoorbeeld het feit dat er niet bij elk incident een verdachte wordt aangehouden. Andere reden is dat er door de politie gekozen wordt voor strafrechtelijke aanpak en niet voor de bestuursrechtelijke weg.
In totaal is in deze periode aan zeventien personen een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van het verbod op gevaarlijke voorwerpen.

Preventief handelen en stevig optreden tegen overtredingen

“Dit besluit is normstellend, maar op zichzelf niet genoeg voor de aanpak van dit probleem”, zegt Hamming. “We spelen allemaal een rol in het veiliger maken van de Zaanse straten. Door naar elkaar om te kijken. Door in gesprek te gaan met onze kinderen over het bezitten van wapens. En door soms hard in te grijpen. Het leed dat kan ontstaan is onmetelijk groot en bovendien heeft het grote impact op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. We denken dat van dit verbod een blijvend ontmoedigende werking uitgaat. Daarnaast kunnen we als dat nodig is stevig optreden tegen overtredingen. Daar willen we de komende tijd, in samenwerking met de politie nog meer werk van maken”.

Voldoende aanleiding

Het verbod leidt er niet toe dat spontaan op inwoners zal worden afgestapt en gevraagd gaat worden of ze in het bezit zijn van gevaarlijke voorwerpen. Dit is alleen mogelijk bij preventief fouilleren in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden of als de politie daar een aanleiding voor ziet. Op het moment dat iemand met een gevaarlijk voorwerp de openbare orde of veiligheid in gevaar brengt of dreigt te brengen kan er wel gehandeld worden.