ZAANDAM - Gemeente Zaanstad en woningcorporatie Rochdale sluiten samen een overeenkomst voor de nieuwbouw op de locatie van de Spaghettiflat in Poelenburg. De verouderde flat met 117 woningen maakt plaats voor circa 300 nieuwe woningen. Het wordt ook de nieuwe plek voor een 'Huis van de Wijk', waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong en het Jeugdteam te vinden zijn.

Wethouder Songül Mutluer: "Het is belangrijk dat Poelenburg en Peldersveld fijne, kansrijke wijken zijn waar je veilig, gezond en prettig met elkaar kunt wonen, werken en elkaar kunt ontmoeten. Daarom zijn we met bewoners en partners een huwelijk aangegaan met het PACT Poelenburg-Peldersveld. Met dit plan investeren we in 'stenen', in woningen en in de openbare ruimte, maar in het bijzonder in de bewoners. We brengen meer diversiteit in het woningaanbod, waardoor bewoners kunnen doorstromen. En met het Huis van de Wijk creëren we een betekenisvolle ontmoetingsplek en waardevolle voorzieningen."

Ook Hester van Buren, voorzitter van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Rochdale is blij met deze ontwikkeling: "Hier begint voor Rochdale de echte uitvoering van het PACT; meer menging van koop, vrije sector en sociale huur en veel meer aandacht voor de veiligheid in de groene gebieden rondom de woongebouwen. Dat betekent dat de bewoners van nu later ook wooncarrière kunnen maken in de wijk waar ze van houden."

Concrete afspraken
Zaanstad en Rochdale leggen in de samenwerkingsovereenkomst afspraken vast voor de herontwikkeling (sloop en vervangende nieuwbouw) van de Spaghettiflat. Centraal in de overeenkomst staat dat het een project wordt waar de buurt trots op is en dat het positieve maatschappelijke impact heeft. Rochdale en Zaanstad verkopen gezamenlijk de grond waar nu de Spaghettiflat staat. Door middel van een openbare aanbesteding wordt de projectontwikkelaar met het beste plan geselecteerd.

Meer diverse woningen
De woningvoorraad in Poelenburg en Peldersveld is eenzijdig, bijna 70% is sociale huurwoningen. Er is nu weinig aanbod voor bewoners die willen doorstromen en een wooncarrière willen maken. Daarom is gekozen om op de locatie van de Spaghettiflat een mix van verschillende prijsklassen terug te bouwen, met sociale huurwoningen, maar met name middeldure woningen, zowel huur als koop. Dat gebeurt onder de strikte voorwaarde dat het verschil tussen het huidige aantal sociale huurwoningen en de nieuwe sociale huurwoningen elders in Zaanstad wordt bij gebouwd. Hiervoor wordt in eerste instantie gekeken naar het Oostzijderpark (fase 2), De Vanger en Poelenburg Oost.

Huis van de Wijk
Ter vervanging van de Poelenburcht, komt straks in de nieuwbouw op de plek van de Spaghettiflat ook het Huis van de Wijk. Deze plek is centraler, meer in de wijk, groter en er kunnen meer functies aangeboden worden. Het Huis van de Wijk draagt bij aan het vergroten van de kansengelijkheid, door ruimte te bieden aan leren, ontwikkelen, ontmoeten en ondersteuning. Dit gebeurt in samenwerking met scholen, Centrum Jong, Jeugdteam, VVE-aanbieders, Sociale Wijkteams, jeugd en ouders. Ook is het streven dat de bibliotheek hieraan een bijdrage levert.

PACT Poelenburg en Peldersveld
PACT is een plan voor 20 jaar. De uitvoering van deze visie zal zichtbare en positieve verandering geven. Wonen en woonomgeving zijn een belangrijk onderdeel van het PACT. Er komen meer woningen bij, sociale huur maar ook andere woningen: er valt straks meer te kiezen. De openbare ruimte wordt opgeknapt en er wordt gezocht naar mogelijkheden om de winkels en voorzieningen te verbeteren. Er blijft plek voor iedereen, want het PACT is bedoeld voor de huidige bewoners en hun kinderen. Daarom wordt gewerkt aan PACT Woonzekerheden, waarin staat waar bewoners op kunnen rekenen. En worden ook problemen en kansen aangepakt die er nú zijn. Denk aan criminaliteit en woonfraude, waarbij mensen illegaal in woningen verblijven. Bewoners en ondernemers wordt nadrukkelijk ruimte gegeven voor eigen initiatieven.