KOOG AAN DE ZAAN - Op 15 juni tekenden SENS real estate en gemeente Zaanstad een koop-ontwikkelovereenkomst. Daarmee is een nieuwe stap gezet in de realisatie van het overkoepelende project Centrumplan Westerkoog. SENS real estate wil 20 sociale huurappartementen en 57 vrije sector (koop)appartementen bouwen in het centrumgebied van Westerkoog in Koog aan de Zaan. Ook komt er ruimte voor een sportschool en het sociale wijkteam. De ontwikkeling vindt plaats op de plek van de voormalige sporthal ‘de Sprong’. Hiermee krijgt het Centrumgebied van Westerkoog een nieuwe impuls. Wethouder Breunesse: ‘Ik ben blij dat bij de ontwikkelingen in Westerkoog fijne woningen, ruimte voor voorzieningen èn groen hand in hand gaan.’ Abdel Salemi (partner SENS real estate): ‘We zijn verheugd met deze mijlpaal. Het project dat hoofdzakelijk uit appartementen bestaat zal voorzien in een grote behoefte van woningzoekenden die gelijkvloers willen wonen. Hierdoor zal doorstroming komen in de wijk.’ De gemeenteraad besluit 20 juli over het bestemmingsplan met vergunning.

Twee ontwerpbestemmingsplannen


De herontwikkeling van het Centrumplan Westerkoog is onderverdeeld in twee deelplannen. In het eerste deelplan bouwt SENS vier woongebouwen op de plek van de voormalige sporthal ‘de Sprong’. De koopwoningen in dit deelplan worden onder de naam ‘Aan de Molenwerf’ verkocht. In het tweede deelplan zal woningbouwcorporatie Parteon het bestaande buurtcentrum ‘de Vuister’ slopen en herontwikkelen. Op deze plek komt een nieuw buurtcentrum met daarboven appartementen. De gemeente Zaanstad gaat het openbaar gebied opnieuw inrichten. Voor het openbare gebied is een inrichtingsplan gemaakt, waarin veel aandacht is besteed aan voldoende parkeerplekken, groene en duurzame oplossingen en klimaatadaptatie. In de afgelopen jaren zijn verschillende participatie- en informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvan de input is verwerkt in de verdere uitwerking van beide deelplannen.

Groen

Op een deel van de nieuwe gebouwen komen groene daken. In de openbare ruimte worden nieuwe bomen geplant. Hierdoor komen er koele plekken in het gebied. Wethouder Breunesse: ‘Bomen en ander groen zorgen voor een fijne èn koelere leefomgeving.

Parkeren


Er komen 55 privéparkeerplaatsen voor bewoners in het deelplan van SENS real estate en de 164 te realiseren parkeerplekken in de openbare ruimte kunnen (dubbel)gebruikt worden door de bewoners en bezoekers van Sens. Daarmee wordt voldaan aan de geldende parkeernormen. Voor een deel van de parkeerplaatsen worden grasbetonklinkers gebruikt, daar kunnen planten tussen groeien en het water kan er goed in weglopen.

Duurzaam en natuurinclusief


De nieuwbouw wordt gasloos: alle woningen krijgen een eigen waterpomp en er komen zonnepanelen op verschillende daken. Verder is in het ontwerp nagedacht over flora en fauna in de omgeving door het toepassen van natuur inclusieve maatregelen.