ZAANDAM - Afgelopen jaren heeft de gemeente Zaanstad geïnvesteerd in een nieuwe aanpak voor het begeleiden van uitkeringsgerechtigden. De recente cijfers laten zien dat dit effect heeft en er steeds minder Zaankanters afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Daarmee is gemeente Zaanstad goed op weg met de ambitie uit het coalitieakkoord dat er eind 2020 maximaal 3650 Zaankanters een bijstandsuitkering ontvangen. Dat schrijft het college in een raadsinformatiebrief. Wethouder Natasja Groothuismink: "Zaanstad wil dat iedere inwoner naar vermogen en op eigen wijze meedoet in de samenleving. Mensen die (nog) geen betaald werk hebben, willen we op weg helpen naar betaald werk of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Want een stabiele financiële situatie en zicht op verbetering is de basis voor een zelfstandig leven." Gemeente Zaanstad gaat door met deze aanpak en verwacht dat er de komende tijd nog minder Zaankanters een bijstandsuitkering zullen ontvangen.


Ook na langere tijd weer aan het werk
Groothuismink: 'Ik vind het bemoedigend om te zien dat ook mensen die al langere tijd een uitkering hebben, een redelijke kans hebben om een baan te vinden. Er zijn in het afgelopen jaar relatief veel mensen opgeroepen die al meer dan drie jaar een bijstandsuitkering hebben. Het lukt om ook deze groep, die vaak een redelijk grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft, te begeleiden naar werk. De samenwerking met Werkom en de Sociale Wijkteams is daarbij erg belangrijk. ' De instroom in de uitkering is sinds 2017 flink gedaald en blijft nog steeds laag.


Werk of meedoen
In de aanpak Werk of meedoen roept gemeente Zaanstad sinds april 2018 Zaankanters met een bijstandsuitkering op. Er worden verschillende opties besproken: begeleiding naar werk of andere mogelijkheden zoals training via Werkom en participatiemogelijkheden via het Sociale Wijkteam – denk aan vrijwilligerswerk. Ook wordt de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering gecontroleerd. Het gaat om inwoners die al langere tijd een uitkering ontvangen en niet in een participatietraject zitten.