ZAANDAM - In de toekomst komen meer mensen op de fiets, lopend of met het openbaar vervoer naar het Hembrugterrein en minder mensen met de auto. Dat is een van de ambities in het Mobiliteitsplan Hembrug. Daarmee is het in lijn met het gedachtegoed zoals vastgelegd in het Zaans Mobiliteitsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft 12 juli ingestemd met het Mobiliteitsplan Hembrug.

Wethouder Gerard Slegers: 'Het zal op het Hembrugterrein de komende jaren drukker worden, en dat moeten we in goede banen leiden. We willen toekomstige bewoners, ondernemers en bezoekers stimuleren om meer duurzame keuzes te maken als het gaat om vervoer. We verwachten dat de keuze voor de auto met de voorgestelde maatregelen met 20% zal dalen.' Het college legt het Mobiliteitsplan Hembrug ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Herontwikkeling Hembrugterrein

Gemeente Zaanstad en Hembrug Zaandam BV (de ontwikkelcombinatie ABC Planontwikkeling, LIFE Europe en Ten Brinke) werken samen aan de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Het terrein is op dit moment vooral aantrekkelijk voor auto- en fietsverkeer. Wethouder Wessel Breunesse: 'Dit unieke gebied in Zaanstad wordt de komende jaren een prachtige plek om te wonen, werken, verblijven en recreëren. Daarbij willen we zorgvuldig omgaan met het unieke karakter van het gebied en voorkomen dat het vol komt te staan met auto's. Zo blijft er ook voldoende ruimte voor groen en plekken om elkaar te ontmoeten.' Voor het opstellen van het mobiliteitsplan is onder meer input gevraagd aan de ondernemers op het terrein, omwonenden, Vervoerregio Amsterdam en andere geïnteresseerden.

Twaalf maatregelen

In het mobiliteitsplan worden twaalf maatregelen voorgesteld. Zo worden lopen, fietsen en het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd door de inrichting van de openbare ruimte. Er moeten meer bussen gaan rijden, en een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding over het water richting Amsterdam biedt volop kansen. Ook worden de mogelijkheden voor betaald parkeren en deelmobiliteit verder onderzocht. Deelmobiliteit - deelauto's, deel-bestelbusjes, cargobikes, scootmobielen en fietsen – zorgt ervoor dat mensen per situatie kunnen kiezen welk vervoersmiddel ze gebruiken.

Sabine Renders, projectdirecteur Hembrug Zaandam BV: 'De mobiliteitsoplossingen van vandaag gaan verder dan het bieden van voldoende parkeerruimte. Mobiliteit staat centraal, maar de auto niet meer altijd. Toewerken naar een breder mobiliteitsaanbod betekent dat mobiliteit veel eerder in het ontwikkelproces moet worden opgepakt. Dit is ook nodig voor behoud en versterking van de unieke kwaliteiten van het Hembrugterrein. Het Mobiliteitsplan Hembrug omschrijft een reeks van maatregelen om deze opgave te realiseren. In de komende jaren gaan we samen met gemeente Zaanstad, ondernemers en bewoners op en rondom het terrein aan de slag met de implementatie van deze maatregelen.