ZAANSTAD - Zaanse huishoudens met een uitkering krijgen binnenkort van de gemeente een setje mondkapjes gratis thuisgestuurd. Het gaat naar schatting om 5.000 huishoudens. Ook de Voedselbank krijgt 350 setjes van Zaanstad, om toe te voegen aan de voedselpakketten. Hiermee geeft het College van B&W invulling aan de toezegging aan de gemeenteraad.

Sinds 30 september 2020 geldt in Nederland een dringend advies voor alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Voor het reizen in het openbaar vervoer geldt een verplichting om een mondkapje te dragen vanaf 13 jaar.

Wethouder Songül Mutluer: "Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan raken ons allemaal. Voor mensen die het toch al moeilijk hadden, zijn dit extra zware tijden. De kosten van mondkapjes vormen voor inwoners met een laag inkomen een extra financiële belasting. Wij willen niet dat mensen bezuinigen op hun gezondheid en veiligheid. Daarom verstrekken we gratis mondkapjes aan alle inwoners van Zaanstad die een uitkering of een andere vorm van financiële bijstand krijgen. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit het bestaande armoedebudget van de gemeente."

Setjes per post thuisbezorgd

In de setjes zitten 5 stoffen wasbare mondkapjes en 10 papieren mondkapjes. Deze setjes worden per minima-huishouden per post verstuurd, samen met een brief met instructies over het juiste gebruik van de mondkapjes. De komende week worden de pakketjes samengesteld, naar verwachting zullen ze vanaf 30 oktober worden thuisbezorgd. De komende weken wordt de noodzaak bekeken om meer mondkapjes, mogelijk ook op andere wijze, beschikbaar te stellen aan huishoudens met een laag inkomen.