ZAANSTAD - Zaanstad geeft in 2018 aan 14 culturele evenementen subsidie. Slag om de Zaan, de kinderboekenmarkt en Hembrug Happening krijgen een meerjarige subsidie.

De evenementen die een eenmalige subsidie ontvangen zijn: IFIKZ (Festival Industriecultuur Zaanstreek), BouleVaart, Foodfestival aan de Zaan, MidzomerZaan, Pinksterzaan, Art Zaanstad, Optimist on Tour, Haltpop, Zaanse Uitmarkt, Monet op de Zaan en het Zaans Filmfestival. Voor evenementensubsidies is jaarlijks een bedrag van ruim € 300.000 beschikbaar. Met deze evenementen worden naar verwachting zo’n 100.000 mensen bereikt.

‘Mooie evenementen maken de stad aantrekkelijk voor onze inwoners en bezoekers’, zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. ‘De evenementen die we nu subsidiëren zorgen voor een goede mix, verspreid over de stad. Evenementen die hun meerwaarde hebben bewezen kunnen zo werken aan continuïteit en verder professionaliseren. Ook is er dit jaar weer meer aandacht voor de Zaanstreek en Zaankanters. Het aanbod is aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en heeft tegelijk een uitstraling tot ver buiten de Zaanstreek’.

Adviespanel evenementen

Het adviespanel evenementen heeft aan de hand van criteria en een puntensysteem, die door de raad zijn vastgesteld, alle aanvragen beoordeeld. Zij keken onder andere naar het publieksbereik, de professionaliteit, originaliteit en binding met de Zaan of één van de vier Zaanse hotspots (Zaanbocht, Zaanse Schans, Zaandam Centrum en Hembrugterrein). Het adviespanel bestaat uit vijf Zaankanters die hun sporen in de cultuur- en evenementenwereld hebben verdiend. Het adviespanel adviseerde het college van B&W om drie meerjarige en tien eenmalige subsidies toe te kennen. Dit advies heeft het college overgenomen.

Monet aan de Zaan

Daarnaast heeft het college nog een subsidie voor Monet op de Zaan toegevoegd. Deze aanvraag behaalde 23 van de benodigde 25 punten. ‘Wij zien dat dit evenement meerwaarde heeft en voegen deze daarom toe’, vertelt Munnikendam. ‘Het zorgt voor extra zichtbaarheid van Monet, iets waar de Stichting Monet zich al zeven jaar voor inzet. Alles rond Monet heeft door zijn internationale faam een andere, grotere dimensie. Dit is bovendien een mooi evenement in aanloop naar het Monetprogramma’.