ZAANSTAD - Zaanstad heeft opnieuw een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst die Zaanstad, samen met andere gemeenten van de MRA op 1 februari ondertekenden.

‘Een belangrijke en mooie stap’, vindt wethouder duurzaamheid Sanna Munnikendam. ‘Juist door dit gezamenlijk met andere gemeenten te doen stimuleren we op grote schaal de bouw van aardgasvrije nieuwbouw. Bovendien zorgen we ervoor dat gemeentes niet onderling concurreren. Ontwikkelaars zullen niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is.’

Gasloos als nieuwe standaard

Zaanstad is al geruime tijd bezig om gasloze nieuwbouw tot de nieuwe standaard te maken. Zo is in de eerder gesloten contracten voor Kreekrijk opgenomen dat gas daar niet is toegestaan. Begin 2017 tekende Zaanstad de Green Deal ‘Aardgasvrije Wijken’. Tegelijkertijd sprak het college de ambitie uit geen gas meer toe te staan. Hoewel het wettelijk kader daarvoor ontbrak, is inmiddels ruim 75% van alle in ontwikkeling zijnde nieuwbouwplannen al gasloos. Voor Zaanstad is de MRA-afspraak maar ook de nieuwe aanstaande wetgeving een belangrijke steun in de rug in het realiseren van de ambitie.

Duurzaam gebouwd

De ondertekening vond plaats tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Overheden en de bouw- en vastgoedsector gingen tijdens het congres in gesprek over de stappen die nodig zijn voor een duurzame energietransitie.

Doelen MRA-samenwerking

Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwopgave. De totale behoefte is 230.000 woningen tot 2040 en de versnelling bedraagt 60.000 woningen van 2017 tot en met 2020. Dat betekent de bouw van gemiddeld 15.000 nieuwe woningen per jaar tot 2020 en bijna 10.000 per jaar tot 2040. Met het oog op de energietransitie moeten vanaf nu zo veel mogelijk van deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd, waarbij de markt wordt uitgedaagd om energieleverende woningen te realiseren.

Noodzakelijke energietransitie

De energietransitie is noodzakelijk, gezien de afspraak in het Energieakkoord om in 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren. De intentieovereenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen waarover nog moet worden besloten. In de overeenkomst staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Ondertekening overeenkomst

Niet alle gemeenten in de MRA hebben de overeenkomst ondertekend. Dat komt doordat soms lokaal al afspraken waren gemaakt over de weg naar een aardgasvrije toekomst. Dat is onder meer het geval voor de gemeenten in de deelregio Gooi en Vechtstreek. De intentieovereenkomst is ondertekend door 25 van de 33 gemeenten in de MRA en de gemeente Ronde Venen.

Besluit Tweede Kamer

De intentieovereenkomst sluit mooi aan op het besluit dat de Tweede Kamer dinsdag 30 januari 2018 nam om de gasaansluitplicht voor nieuwbouw uit de wet te schrappen. De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam werken dus al direct samen aan de uitvoering van dit besluit.