ZAANDAM - Het is niet haalbaar om een Museum Holland of kunsthal te realiseren in het centrum van Zaandam. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren. Wat het college betreft, gaat het idee van tafel om met behulp van kunstwerken uit depots van andere instellingen het verhaal van 'authentiek Holland' te vertellen en daarmee internationale toeristen te trekken. De gemeenteraad gaat hier binnenkort een besluit over nemen.


Geen meerwaarde voor Zaankanters
Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: "Internationale toeristen zullen niet massaal vanuit de Zaanse Schans naar het centrum van Zaandam komen voor een Museum Holland of een kunsthal. Een dergelijk concept is bovendien lastig te realiseren en het biedt onvoldoende meerwaarde voor de inwoners van de Zaanstreek. Daarom stelt het college voor om dit traject te stoppen, gezien de inzichten die we nu hebben. Hierover wil ik graag in gesprek met de fracties in de gemeenteraad."


Aantrekkelijke stad met goede culturele voorzieningen
Omdat Zaanstad in rap tempo groeit naar een stad met 200.000 inwoners, is het belangrijk om ook in cultureel opzicht een aantrekkelijke stad te blijven met goede culturele voorzieningen waar Zaankanters en bezoekers graag komen. Daarom heeft het college samen met het Zaans museum de mogelijkheid onderzocht om Zaanstad een impuls te geven met het Museum Holland of een kunsthal. Dat museum zou ook moeten bijdragen aan een betere spreiding van het toerisme in de regio. Idealiter breiden bezoekers van de Zaans Schans hun verblijf uit met een bezoek aan de Zaanse binnenstad. Dit zou een economische impuls betekenen voor de winkels en horeca in het centrum. Uit verschillende onderzoeken blijkt het niet haalbaar te zijn om een Museum Holland of kunsthal te realiseren dat fungeert als een trekker voor grote groepen internationale toeristen in het centrum.


Museum over Zaanse identiteit met wisseltentoonstellingen
Uit de onderzoeken komt naar voren dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor een museum dat de functie vervult van trekker in de binnenstad. Dat zou dan een museum zijn dat gaat over de Zaanse identiteit en dat de rijke historie toont van Zaanstreek. Een museum dat vanuit die geschiedenis een bijdrage levert aan hedendaagse vraagstukken en dat ook onderdak biedt aan aansprekende wisseltentoonstellingen "Ik stel nu aan de gemeenteraad voor om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar dit museum dat meer gericht is op Zaankanters en de regio zodat we op basis daarvan een goede afweging kunnen maken. Ik wil graag voor het einde van het jaar helder hebben of het financieel haalbaar is en hoe de Zaanse samenleving - waaronder erfgoed- en culturele partijen - hier tegenaan kijkt", aldus de wethouder Cultuur.


Nieuwe richting bepalen
Het heeft enige tijd gekost om tot een helder beeld te komen over een mogelijk nieuw museum in het centrum. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leverden zoveel nieuwe en soms tegenstrijdige informatie op dat er tijd en ruimte nodig was om de nieuwe richting te bepalen. Wethouder Annette Baerveldt: "De nieuwe richting die uit het onderzoek komt, wijkt zo af van het oorspronkelijke idee over een Museum Holland of een kunsthal dat ik dit eerst wil bepreken met de gemeenteraad. Daarnaast vind ik het belangrijk om te peilen in de Zaanse gemeenschap of er voldoende draagvlak is."