ZAANDAM - De zes partijen van de nieuwe Zaanse coalitie - VVD, PvdA, ROSA, D66, CDA en ChristenUnie - hebben maandag hun kandidaat-wethouders en bijbehorende portefeuilleverdeling bekend gemaakt.

Gerard Ram, VVD – 1 fte – portefeuille:

 • Economische Zaken, Markten & Kermissen
 • MAAK.Zaanstad
 • Onderwijs
 • P&O, Juridische kwaliteit
 • ICT & Informatievoorziening

Hans Krieger, VVD – 1 fte – portefeuille:

 • 1ste Locoburgemeester
 • Financiën
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Milieu
 • Havens & Vaarwegen

Songül Mutluer, PvdA - 1 fte – portefeuille:

 • Wonen en Bouwen
 • Jeugd(zorg)
 • Ouderenbeleid
 • Minimabeleid

Natasja Groothuismink, ROSA – 1 fte – portefeuille:

 • Werk & Inkomen
 • Zorg
 • Grondzaken
 • Monumenten en Erfgoed
 • Dierenwelzijn

Sanna Munnikendam, D66 - 1 fte – portefeuille:

 • Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie
 • Cultuur
 • Toerisme, Evenementen en Streekmarketing
 • Natuur en Landschap

Gerard Slegers, CDA - 1 fte – portefeuille:

 • Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren
 • Openbare ruimte
 • Sport

Rita Noordzij, ChristenUnie - 0,8 fte – portefeuille:

 • Dienstverlening
 • Actief burgerschap & buurthuizen
 • Integratie
 • Burgerparticipatie

De partijen en de kandidaat-wethouders zien uit naar de samenwerking met de stad, de gemeenteraad en met elkaar. Tijdens de raadsvergadering op donderdag 14 juni worden de kandidaat-wethouders en nieuwe raadsleden door de gemeenteraad geïnstalleerd en benoemd.

Deze vergadering is openbaar, de pers is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De gemeenteraad neemt bij die bijeenkomst ook afscheid van de wethouders Addy Verschuren en Leny Vissers-Koopman