WESTZAAN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 12 december 2023 ingestemd met de voorlopige ontwerpplannen voor de Westzanerwerf. De Westzanerwerf is het voormalige terrein van houthandel PontMeyer in Westzaan. Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunnen inwoners en bedrijven reageren op de ontwerpplannen. Hiermee zetten we een stap richting de herontwikkeling van het voormalig bedrijventerrein.


Op de Westzanerwerf komen naar schatting 200 woningen, waaronder appartementen, eengezinswoningen en 10 zelfbouwkavels. Het terrein ligt achter de gebouwen van het Zuideinde en ten noorden van de Dijksloot in het zuiden van Westzaan.

In de woningbouwplannen houdt de gemeente rekening met duurzaamheid, (hout)bouw en een goede verbinding met de geschiedenis en de omgeving. Ook komen er openbare speel- en buitenplekken aan het water en met uitzicht op de polder.

Herontwikkeling voormalig terrein PontMeyer

Om een bouwproject van de grond te krijgen, worden er uitgebreide procedures doorlopen. Van afspraken met marktpartijen, tot bestemmingsplannen en vergunningen. Met het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan, ontwerp-uitwerkingsplan Westzanerwerf West en ontwerp-wijzigingsplan Westzanerwerf Oost wordt een belangrijke stap gezet om de herontwikkeling van het voormalig terrein van houthandel PontMeyer te Westzaan mogelijk te maken. De gemeenteraad heeft voor Westzanerwerf al in 2013 de kaders vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Westzaan’.

Ter inzage

Het is van belang om de ontwerpplannen nog voor het einde van het jaar ter inzage te leggen, zodat deze nog onder de huidige Wet ruimtelijke ordening vallen. Er zijn echter nog onderdelen die we verder moeten uitwerken, zoals de inrichting van de openbare ruimte, het waterbeheer, de inpassing in het landschap en de extra ontsluiting voor hulpdiensten, onderhoudsdiensten die ook ingericht wordt als fiets- en voetpad.

Nu het college van B&W dit besluit genomen heeft, worden de voorlopige ontwerpplannen samen met de bijbehorende documenten ter inzage gelegd. Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunnen betrokkenen en geïnteresseerden de stukken inzien en hierop reageren. Dit noemen we een ‘zienswijze indienen’. De reacties én de beantwoording daarvan - met eventueel voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan – worden meegegeven aan het college, dat uiteindelijk een besluit neemt.. Zodra het college akkoord is, zijn het definitieve uitwerkingsplan en wijzigingsplan vastgesteld.

Inloopavond

Op dinsdag 17 januari 2024 van 19.00 tot 21:00 uur organiseert de gemeente een inloopavond in Dorpshuis de Kwaker in Westzaan. Omwonenden ontvangen hiervoor per brief een aparte uitnodiging, maar iedereen met interesse in de plannen is van harte welkom.