ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad wijst 15 panden aan als gemeentelijk monument. Het gaat onder meer om het kantoor van Jan Dekker, kaasboerderij ‘Catherinahoeve’ en pakhuizen ‘De Dissel’ en ‘De Zon’. 

Wethouder Addy Verschuren (Monumenten): “Sommige van deze panden vertellen het verhaal van de geschiedenis van de Zaanse houtbouw, andere zijn een illustratie van de 19e-eeuwse en begin 20ste-eeuwse bloeiperiode van de Zaanse industrie. Wat ze gemeen hebben is dat ze belangrijk zijn voor de identiteit, geschiedenis en het verhaal van Zaanstad. We zien de uitvoering van het erfgoedbeleid als een kans om het verhaal van de Zaanstreek nog beter en sterker neer te kunnen zetten!’

15 bijzondere panden

Een van de panden die als gemeentelijk monument zijn aangewezen is het kantoor van Jan Dekker. Het is in 1916 gebouwd als statig kantoor voor fabriekscomplex zeepziederij ‘De Adelaar’ en heeft een rijk interieur dat nog grotendeels aanwezig is. Dit prachtige pand op de markante plek in Wormerveer is daarom zeer het behouden waard. Maar ook kaasboerderij ‘Catherinahoeve’ op de Zaanse Schans verdient de bescherming als gemeentelijk monument. De van oorsprong Oostzaner boerderij werd in 1987 op de Zaanse Schans herbouwd, met gebruik van het oorspronkelijke houtskelet. De boerderij is een goed voorbeeld hoe Zaankanters al decennialang historische panden een warm hart toedragen en redden van de sloop door ze elders te herbouwen, zo is tenslotte ook de Zaanse Schans ontstaan. Het is een Zaanse traditie die tot op de dag van vandaag nog bestaat. Recent  is onder andere in Zaandijk molenaarswoning ‘De Blijdschap’ herbouwd en is onlangs het Woudthuis in Zaandijk verplaatst en gerestaureerd.

Cultuurhistorische waarde

Sinds 2014 werken de gemeente Zaanstad en de Vereniging Zaans Erfgoed samen om historische panden te bewaren voor de toekomst. De Vereniging Zaans Erfgoed inventariseert al jarenlang bedreigde historische panden met het Meldpunt Bedreigde Panden. Iedereen kan daar historische panden aandragen om ze te behoeden van sloop. Uit dit meldpunt is een lijst met panden voortgekomen die de gemeente nu nader heeft onderzocht op cultuurhistorische waarde. Vijftien panden bezitten voldoende cultuurhistorische waarde om aangewezen te worden als gemeentelijk monument. De eigenaren van deze panden kunnen in aanmerking komen voor een subsidie om de panden te onderhouden: neem hiervoor contact op met het team monumenten van de gemeente Zaanstad.