ZAANDAM - Het college van B&W wil dat de openbare ruimte van de stad goed ingericht, beheerd en onderhouden is. Daarom zet gemeente Zaanstad nieuwe stappen naar de herinrichting van de Dam in Zaandam. De openbare ruimte en de voorzieningen van dit belangrijke horecaplein moeten opnieuw worden ingericht om beter aan te sluiten op de Gedempte Gracht, de Westzijde, het sluizencomplex en het Zaantheater. De herinrichting moet ervoor zorgen dat het plein een fijnere plek is om te zijn. Het college vindt het daarbij belangrijk dat het gebied het historische karakter houdt en dat er plek is voor groen.

Wethouder Wessel Breunesse: “De Dam heeft een belangrijke functie als centrumplek met veel bezoekers en verschillende gebruikers. Het vormt het hart van het stadscentrum. Om die reden is het zo belangrijk de Dam de aandacht te geven die deze plek verdient.”

Aanpak voor herinrichting Dam met uitgangspunten voor gesprek
Er komen verschillende bijeenkomsten om met belanghebbenden – zoals ondernemers en bewoners - in gesprek te gaan over de inrichting van de Dam. De gemeente heeft een aantal ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd over onder andere de functie van het plein, parkeren, terrassen, afval en laden en lossen. Ontwerpbureau MTD is ingehuurd om een impressie te maken van het gebied, ook wel structuurschets van het gebied genoemd. De uitgangspunten en de structuurschets van MTD zijn samen de start van de bijeenkomsten en zijn bedoeld om het gesprek over te voeren.

Gemeente Zaanstad wil tot een plan komen waar zoveel mogelijk belangen van verschillende partijen bij elkaar gebracht worden. Omdat er veel belanghebbenden zijn en de gemeente ruimte wil creëren om goed met elkaar in gesprek te gaan, wordt een selectie van verschillende groepen uitgenodigd om mee te denken. Zij treden op als vertegenwoordiging namens een groep. De eerste bijeenkomst wordt voor de zomer gepland. Als het uiteindelijke plan is vastgesteld wordt het daarna uitgevoerd. Naar verwachting zal dat eind 2024 zijn.