ZAANSTAD - Het college heeft aan de raad voorgesteld om een nieuwe verordening voor speelautomatenhallen vast te stellen. In deze verordening staat beschreven welke regels er in Zaanstad gelden voor speelautomatenhallen. De verordening schrijft voor dat er maximaal twee vergunningen worden afgegeven in Zaanstad voor een duur van 15 jaar. Voor de huidige exploitanten van speelautomaathallen zal een overgangstermijn worden aangeboden.


In de bestaande Verordening Speelautomaten uit 2001 is de keuze gemaakt voor een maximumstelsel van twee speelautomatenhallen. In de nieuwe verordening is dat hetzelfde. Met het oog op het creëren van een gelijk speelveld was actualisatie nodig om voor alle potentiële gegadigden gelijke kansen te bieden om in aanmerking te komen voor deze vergunningen. Het is daarom niet toegestaan deze vergunning voor onbepaalde tijd af te geven.

Met deze voorgestelde wijziging biedt de gemeente de vereiste mededingingsruimte en wordt voorgesteld 3 zaken aan te passen: een beperkte looptijd van 15 jaar, een maximum van 375 automaten en een aanvraag- en selectieprocedure, waarin is opgenomen op welke manier een vrijkomende vergunning wordt verdeeld en verleend.

De verordening zal na de zomervakantie ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.