ZAANSTAD - De nieuwe woonwijk op het voormalige VVZ-terrein in de Kogerveldwijk komt in zicht.

Voor de bouw van 380 woningen zijn de kwaliteitsambities en een plan voor de grondexploitatie opgesteld. Wethouder Addy Verschuren: “De uitgangspunten voor de omgevingskwaliteit zijn vastgelegd in een ‘kwaliteitsboek’. Daarin is ook de samenhang tussen de plannen in de eerste fase en tweede fase en met toekomstige ontwikkelingen in de rest van de wijk en de metropoolregio beschreven. Ik ben heel blij dat de vervolgstappen nu in beeld zijn.”

Als de gemeenteraad akkoord is met de grondexploitatie en de uitgangspunten voor de omgevingskwaliteit, komt de realisatie van deze nieuwe wijk met zowel koop- als huurwoningen en met ruimte voor winkels en bedrijven dichterbij. De woningen worden gasloos en aangesloten op het nog aan te leggen warmtenet. Na ondertekening van de koop- en ontwikkelovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar Oostzijderpark BV kan dan een bestemmingsplan worden uitgewerkt.

MAAK.Zaanstad

Nieuwe woningen op deze plek tussen station, brandweerkazerne en A7 dragen bij aan de ambities op het gebied van duurzaamheid, woningbouw en kwaliteit zoals die ook zijn vastgelegd in het programma MAAK.Zaanstad.

In de ontwikkeling worden ook omwonenden betrokken. In december 2017 is al een eerste informatieavond georganiseerd waarin de bouw van 380 woningen in het Oostzijderveld centraal stond. De werkzaamheden kunnen starten zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.

De ontwikkeling van het voormalige sportterrein loopt vooruit op het gebiedsperspectief dat in het kader van MAAK.Zaanstad voor de wijk Kogerveld wordt opgesteld. MAAK.Zaanstad heeft tot doel om samen met inwoners, organisaties, sportverenigingen en bedrijven te zorgen dat Zaanstad ook op de lange termijn een veilige stad is. Waar mensen zich thuis voelen en met plezier wonen, werken en leren.

Meer informatie:

Maakzaanstad.nl

Maakkogerveldwijk.zaanstad.nl