ZAANDAM - Op dit moment is er geen aanleiding om een noodverordening van kracht te laten zijn tijdens de Landelijke Intocht van Sinterklaas. Dit schrijft burgemeester Hamming in antwoord op vragen van de VVD. Wel worden alle voorbereidingen getroffen, zodat indien het noodzakelijk is om deze maatregel in te zetten, dit zo snel mogelijk kan gebeuren.

Volgens de burgemeester staat de veiligheid van de kinderen voorop. Daarnaast hecht de burgemeester waarde aan het recht om te demonstreren. De burgemeester zal bij voorbaat demonstraties niet verbieden, maar zal zeker optreden wanneer er wanordelijkheden ontstaan of wanneer dat nodig is ter bescherming van de gezondheid of in het belang van het verkeer. In het uiterste geval kan dat leiden tot het beëindigen van demonstraties.

Afspraken maken
Gemeente, politie en OM werken nauw en intensief samen om te zorgen dat het evenement straks veilig verloopt, zodat ouders en kinderen volop kunnen genieten van de intocht van Sinterklaas. Dit betekent onder meer dat we afspraken proberen te maken met de demonstranten die officieel een kennisgeving indienen. Indien we tot afspraken komen, dienen die nageleefd te worden en handhaven wij deze afspraken.