ZAANDAM - Het aantal nieuwbouwwoningen dat de komende jaren in Zaanstad gebouwd wordt stijgt. Uit de recente voortgangsrapportage van de gemeente blijkt dat er 16.000 nieuwe woningen op de planning staan voor de komende jaren, waarvan 4.400 sociale huurwoningen (huurprijzen tot € 752), bijna 1.100 middeldure huurwoningen (huurprijzen tot € 1.009,-) en 1.000 koopwoningen tot € 285.000,- (prijspeil 2021).

Wethouder Wessel Breunesse: "We werken hard om de woningnood in Zaanstad aan te pakken. Het aantal woningen waar harde afspraken voor zijn gemaakt is de afgelopen tijd gestegen van 8.300 naar 8.500, dat is meer dan de helft van de totale plancapaciteit. Vorig jaar zijn er bijna 900 nieuwe woningen opgeleverd en zijn nieuwbouwprojecten gestart met een totale omvang van ruim 1.000 woningen. Een flinke stap in de goede richting en een hoopvolle boodschap richting woningzoekenden. Bovendien kijken we niet alleen naar kwantiteit, maar zeker ook naar de kwaliteit van woningen. Zo voeren we met ontwikkelaars ook stevige gesprekken over duurzaamheid en klimaatadaptatie."

Een stijgende lijn
Er zit de komende jaren een stijgende lijn in de start bouw en het aantal woningen. In 2022 starten projecten met een totale omvang van 1.000 tot 1.400 woningen. Dit aantal zal de jaren daarna nog verder groeien. De realisatie van de plannen blijft afhankelijk van uitdagingen zoals de stikstofproblematiek, een goed verloop van het participatieproces, infrastructuur en personele capaciteit. Op alle fronten werkt Zaanstad aan oplossingen voor deze uitdagingen en is daarbij tegelijkertijd afhankelijk van het Rijk en de Provincie Noord-Holland.