ZAANDAM - Het definitief voorkeursalternatief van het project Guisweg is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad vastgesteld. Binnenkort wordt het voorkeursalternatief tijdens de gemeenteraad behandeld. Er zijn veel reacties uit de omgeving en vanuit de gemeenteraad gekomen tijdens de inspraakperiode. Het projectteam heeft deze feedback gebruikt om het ontwerp aan te passen. Het project Guisweg omvat onder andere het opheffen van de spoorwegovergang en de aanleg van twee tunnels. Een tunnel voor fietsers en voetgangers en een aparte tunnel voor het autoverkeer. Dit verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid én veiligheid van Zaanstad met de regio.

"Dit project zorgt ervoor dat Zaanstad bereikbaar blijft. De stad is volop in ontwikkeling, er worden veel huizen gebouwd en het aantal inwoners groeit. Om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige inwoners snel en veilig de stad in- en uit kunnen komen is de ondertunneling nodig. Met dit ontwerp zijn we goed voorbereid op de toekomst. Iedereen kan straks veilig reizen van A naar B. Of dat nu met de auto, bus, (deel)fiets, trein of te voet is. De twee tunnels maken een einde aan de files voor de spoorwegovergang. Dit verbetert de leefbaarheid van de wijk enorm. Daarnaast wordt de openbare ruimte groener en aantrekkelijker ingericht." Aldus Gerard Slegers, wethouder bereikbaarheid, mobiliteit en parkeren en lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.

225 reacties vanuit de omgeving


De omgeving heeft zich laten horen, en dat heeft voor de nodige aanpassingen in het voorkeursalternatief gezorgd. Zo is er een breed voetgangerspad naast het fietspad in de tunnel toegevoegd en is de zogenoemde T-splitsing van het fietspad overzichtelijker en veiliger gemaakt. Ook de helling is aangepast, zodat de tunnel toegankelijk is voor iedereen. De Provincialeweg is een stuk 'logischer' ingericht, met name op de zogenoemde 'switch' (waar auto's elkaar moesten kruisen in het vorige ontwerp) kwamen veel opmerkingen. Deze is eruit gehaald en vervangen door een in- en uitvoegstrook en met het verplaatsen van de autobanen (richting het noorden en zuiden) naar de buitenzijden van de weg. Verder zijn er een aantal fietspaden toegevoegd op de Verzetstraat, wat nodig is voor de verkeersveiligheid vanwege het vele vrachtverkeer daar. Ook dit geluid kwam meerdere malen vanuit de omgeving. Het afsluiten van A8-aansluiting 2 maakt dit mede mogelijk. Daarnaast komt er naast beton, daar straks meer groen.

'Veiliger en beter bereikbaar'


Harro Homan, regiodirecteur bij ProRail, is blij dat het definitieve voorkeursalternatief door het college is vastgesteld. "We maken met dit grote project de Guisweg veiliger en helpen Zaanstad nog beter bereikbaar te worden. Met het Programma Hoogfrequent Spoor zorgen wij ervoor dat er in de toekomst meer treinen tussen Alkmaar en Amsterdam kunnen gaan rijden. Daarvoor is werk aan spoor, stations en overwegen nodig. Met deze onderdoorgang in Zaandijk zetten we een belangrijke stap."

Verdere procedure


Als de gemeenteraad instemt met dit voorkeursalternatief ondertekenen de samenwerkingspartners later dit jaar een bestuurlijke overeenkomst met daarin de gemaakte afspraken voor de volgende fase van het project. Dan is de planstudiefase afgerond en begint de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt en worden de laatste zaken onderzocht, zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een mogelijk nieuwe huisvesting voor de Krommenieër schietvereniging. Ook in deze fase volgen er weer verschillende inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld bij de bestemmingsplanwijziging(en) en de vergunningprocedures. De planuitwerkingsfase duurt naar verwachting tot 2025. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2026 de werkzaamheden beginnen.