ZAANSTAD - De Zaanse Sociale Wijkteams en Jeugdteams doen onderzoek naar de ervaring van inwoners met hun dienstverlening. Hiermee willen ze hun dienstverlening verbeteren. Bewoners die in 2016 zijn langs geweest bij één van de Zaanse Sociale Wijkteams en Jeugdteams kunnen een dezer dagen een brief thuis ontvangen waarin hen wordt gevraagd deel te nemen. Of inwoners worden direct bij een bezoek aan het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam benaderd. Antwoorden op het onderzoek worden anoniem verwerkt en de resultaten in april 2017 verwacht.  Ook betrokken vrijwilligers, familieleden of ouders/verzorgers worden uitgenodigd om mee te doen.

De wijkteams laten in samenwerking met de gemeente dit onderzoek uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau (DSP).

Zaanse dienstverlening scoort landelijk hoger

De gemeente en de wijkteams vragen regelmatig naar de ervaring van inwoners en de meesten zijn positief over de wijkteams. Onlangs is specifiek onder inwoners die in 2015 gebruik maakten van een individuele Wmo voorziening (bijvoorbeeld hulp in de huishouding, dagbegeleiding of speciaal vervoer) onderzoek gedaan. Zo’n 75 procent voelde zich snel geholpen, serieus genomen en de geboden ondersteuning sloot goed aan bij de hulpvraag. Ook geeft bijna 80 procent van de respondenten  aan dat hun kwaliteit van leven is verbeterd door de geboden ondersteuning. Er is ook ruimte voor verbetering: slechts 28 procent wist dat men gebruik kan maken van onafhankelijke cliëntondersteuning in het contact met een Sociaal Wijkteam. Dit onderzoek is landelijk in veel gemeenten op dezelfde manier uitgevoerd en Zaankanters zijn positiever over de dienstverlening dan in andere gemeenten. Wethouder Olthof:” Het is goed om te zien dat de inwoners de dienstverlening zo positief waarderen en dat zij zich goed ondersteund voelen.”

Continu werken aan verbetering

De Sociale Wijkteams en Jeugdteams zijn er niet alleen voor mensen die gebruik maken van een Wmo voorziening. Daarom vragen de gemeente Zaanstad en de wijkteams regelmatig aan álle inwoners die in contact zijn geweest met een Sociaal wijkteam of Jeugdteam naar hun ervaring.

Met vragen over het onderzoek dat binnenkort start, kunnen inwoners terecht bij het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam in de buurt.