ZAANDAM - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op dinsdag 12 december 2023 een besluit genomen over de ontwikkeling van de Hemmes. Een initiatief van betrokken Zaankanters, verenigd in de stichting de Hemmes Groep. Het ontwerp-bestemmingsplan is door B&W vastgesteld. Voorzitter Peter Ulle van het burgerinitiatief de Hemmes Groep: “Met deze belangrijke stap wordt onze droom concreet om een stuk cultuurhistorie terug te brengen in de vorm van de herbouw van de molen ‘de Zaadzaaier’ en historische loodsen in de houtbouw die de Zaanstreek typeert.”

Het plan Molenaarserf Hemmes van de stichting de Hemmesgroep is het eerste onderdeel van de gefaseerde gebiedsontwikkeling van de Hemmes. Dit burgerinitiatief bereidt samen met de gemeente deze ontwikkeling voor die bestaat uit de herbouw van molen De Zaadzaaier en de herbouw van twee houtloodsen en enkele ‘Zaanse pandjes’. De inmiddels monumentale houtloodsen zullen gebruikt worden voor een ambachtelijke houtbouwopleiding van het Regiocollege. Voorzitter Ulle: “Een leuk en bovenal belangrijk detail van dit plan is dat de molen onder leiding van een bouwmeester door leerlingen van deze houtbouwopleiding zal worden herbouwd.”

Duurzaam en natuurinclusief initiatief

Wethouder Wessel Breunesse: “Ik draag deze plannen niet alleen een bijzonder warm hart toe vanwege het herstel van een stuk cultuurhistorie aan de Zaan door dit team van betrokken Zaankanters, maar als wethouder vergroening en klimaatadaptatie gaat mijn hart ook sneller kloppen van hun voornemen om met de molen energie op te wekken en de houtloodsen te voorzien van zonnepanelen. De energiecoöperatie die ze gaan oprichten maakt dit initiatief naast duurzaam ook toekomstbestendig. Daarnaast hebben ze in hun plannen ook echt oog voor natuurinclusief bouwen en het natuurlijk leven op dit eiland en de oevers. Al met al maakt dit de visie van het team van de Hemmes Groep echt een voorbeeld voor de rest van Nederland en Europa.”


Stappen in de richting van tijdelijke woningbouw

Sinds 2012 is gemeente Zaanstad eigenaar van een deel van de Hemmes. Sindsdien is gewerkt aan een plan voor woningbouw met de herbouw van enkele historische molens. Tot nu toe is gebleken dat de plannen voor permanente woningbouw nog niet haalbaar zijn. Dit komt omdat de grond is verdeeld over meerdere eigenaren. En door geur- en geluidscontouren van omliggende bedrijven. In 2019 heeft de gemeenteraad daarom besloten om de plannen voor permanente woningbouw voorlopig aan de kant te schuiven. Wel kon de gemeente onderzoeken of de bouw van de eerste molen en tijdelijke woningbouw haalbaar is.

In 2024 zal de gemeente een nieuwe partij zoeken om op de Hemmes tijdelijke woningbouw te realiseren in de vorm van tiny houses. Deze tiny houses worden niet meegenomen in het bestemmingsplan ‘Hemmes-Kramer’, omdat het hier om een tijdelijke situatie gaat van 10 jaar.

Scheeps- en machinefabriek Kramer

Op het westelijk deel van de Hemmes zit de scheepswerf- en machinefabriek Kramer. Het huidige bestemmingsplan is niet meer in lijn met de huidige werkzaamheden. Ook de aanwezige bedrijfs- en burgerwoning hebben nog geen officiële bestemming. Daarbij wordt met dit bestemmingsplan een nieuwe loods mogelijk gemaakt.. Daarom is het nodig om voor dit bedrijf een actuele bestemming op te nemen. Dat doen wij in het nieuwe bestemmingsplan ‘Hemmes-Kramer’.

Inloopavond en inzageperiode

Nu het college van B&W dit besluit genomen heeft, worden het ontwerp-bestemmingsplan samen met de bijbehorende documenten ter inzage gelegd. Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 kunnen betrokkenen en geïnteresseerden de stukken inzien en hierop reageren. Dit noemen we een ‘zienswijze indienen’.

De reacties én de beantwoording daarvan door het college - met eventueel voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan - worden meegegeven aan de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk een besluit over het bestemmingsplan. Zodra de gemeenteraad akkoord is, is het definitieve bestemmingsplan vastgesteld.

Op dinsdag 16 januari 2024 van 19.00 tot 20.30 uur organiseert de gemeente een inloopavond in Buurtcentrum de Bovenkruier in Zaanstad. Omwonenden ontvangen hiervoor per brief een aparte uitnodiging, maar iedereen met interesse in de plannen is van harte welkom.