ZAANDAM - De gemeente Zaanstad en de Zaanse corporaties Parteon, ZVH en Rochdale gaan de lange wachttijden voor een betaalbare woning te lijf door tijdelijke woningen te plaatsen op verschillende plekken in Zaanstad. Wethouder Wonen Harrie van der Laan, Harry Platte (Parteon), Franck Storm (ZVH) en Eric Nagengast (Rochdale) hebben daarover afspraken gemaakt. "De wooncrisis vraagt om snelle en flexibele oplossingen. Onze ambitie is om de komende vijf jaar tenminste 500-750 tijdelijke woningen op verschillende tijdelijke plekken neer te zetten. Want iedereen verdient een dak boven zijn hoofd", aldus wethouder Wonen Harrie van der Laan.

De tijdelijke woningen zijn in eerste instantie bestemd voor starters, spoedzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Allemaal inwoners bij wie de nood erg hoog is. Zo telt Zaanstad circa 3.900 starters die nu veelal noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen. Ook kent onze stad veel spoedzoekers, denk aan mensen die na een scheiding snel woonruimte nodig hebben. Het streven is dat uiteindelijk 2/3 van de woningen bestemd zijn voor Zaankanters. De gemeente en de corporaties krijgen financiële hulp vanuit het Rijk voor de tijdelijke woningen.

Gezonde mix
Gemeente en corporaties gaan samen aan de slag om op meerdere locaties in nauwe samenwerking met de buurt te komen tot een gezonde mix van verschillende groepen bewoners. Naar verwachting weten de samenwerkende partijen aan het eind van het jaar hoeveel tijdelijke woningen er exact mogelijk zijn op welke locatie.

Woningen van goede kwaliteit
"De woningen zijn van goede kwaliteit. We hebben samen met andere corporaties in de regio een aantal producenten geselecteerd die op dit moment het beste product in de markt bieden. Deze woningen zien er niet alleen mooi uit, ze zijn ook betaalbaar", aldus Harry Platte van Parteon. Zie voor meer informatie: NH Bouwstroom

Meer doen voor starters en spoedzoekers
Naast de tijdelijke woningen blijven gemeente en corporaties volop inzetten op nieuwbouw van woningen voor onbepaalde tijd. "Maar die woningen staan er niet van vandaag op morgen. We hebben te maken met langlopende procedures, stikstofproblemen en een tekort aan mensen in de bouw. Ondertussen zijn ruim 8.000 Zaankanters actief op zoek naar een woning via Woningnet. Daarom zijn we deze integrale samenwerking gestart met alle partijen. Zo kunnen we meer doen voor starters en spoedzoekers", zegt Van der Laan.

Duurzame oplossingen
De corporaties zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van woningen aan woningzoekenden. Gemeente en corporaties gaan voor duurzame oplossingen. De woningen worden in de fabriek gemaakt en kant en klaar geplaatst. Dit scheelt vervoersbewegingen en er is minder bouwhinder voor omwonenden. De partijen kijken ook of zij de buurt waarin de woningen komen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door extra groen en meer voorzieningen.

De locatie voor de eerste 192 tijdelijke woningen is - zoals bekend - de Noorderveenweg in Assendelft. 92 van deze woningen zijn bestemd voor starters en spoedzoekers. Honderd woningen zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen die al in Zaanstad wonen. Zij wonen nu veelal bij mensen in huis of op de boten aan de kade van de Havenstraat. Nu de oorlog al zeven maanden woedt, is er behoefte aan doorstroming naar een woonvorm met meer privacy.