ZAANDAM - Zaanstad krijgt van het Rijk €1.022.986,- via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), om inwoners te stimuleren om duurzame maatregelen te nemen in hun woning. Eerder kreeg Zaanstad al subsidie om particuliere eigenaren te ondersteunen, zij krijgen deze week per post een waardebon voor energiebesparende producten. Dankzij de nieuwe regeling krijgen rond de zomer ook huurders zo’n waardebon.

Wethouder Songül Mutluer: “Het was al mooi dat we subsidie kregen om particuliere eigenaren te ondersteunen, zij kunnen deze week hun waardebon al verzilveren. Heel fijn dat onze aanvraag is toegekend om ook huurders te helpen. Want voor huurders geldt natuurlijk ook dat je hen wilt helpen met een lagere energierekening, zeker in deze tijd. Dit is ook in lijn met de ambities en afspraken die we hebben met de woningcorporaties. Door samen op te trekken, kunnen we meer inwoners bereiken, ondersteunen en bewust maken van de noodzaak en de voordelen om energie te besparen.”

Bewoners ontvangen waardebon voor energiebesparende producten
Dankzij de eerdere subsidie van het Rijk, ontvangen particuliere eigenaren deze week al een brief van de gemeente met een waardebon van €70,-. Op de website www.winstuitjewoning.nl/zaanstad kunnen zij dit bedrag besteden aan energiebesparende producten zoals radiatorfolie, LED-lampen en tochtstrips. Het is ook mogelijk een warmtescan van het huis te laten maken. Na verzilvering van de waardebon van €70,- maken mensen die dit willen kans op een extra waardebon van €500 voor grote energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas of gevelisolatie. In totaal worden maximaal 250 bonnen van €500,- verloot. Ook de nieuwe regeling bestaat uit het aanbieden van een waardebon, zodat ook huurders hier gebruik van kunnen maken. Zodra deze subsidieregeling is uitgewerkt, worden inwoners daarover verder geïnformeerd.

Samen met huurders en verhuurders
In Zaanstad werken we stapsgewijs toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Die stappen nemen we samen. Huurders kunnen met deze maatregelen zelf het initiatief nemen om hun woningen te verduurzamen. Voor andere maatregelen zijn de woningcorporaties aan zet. De Zaanse corporaties zetten zich in om in vier jaar tijd 2.500 woningen transitiegereed te maken. Tegelijkertijd worden steeds meer woningen voorzien van zonnepanelen en is er het project Opgewekt wonen. Directeur bestuurder Parteon Harry Platte namens de Zaanse corporaties: “Naast onze investeringen in woningen maken huurders ook zelf het verschil door zich meer bewust te zijn van het eigen energieverbruik. Duurzame energiewinning en energiebesparing gaan hand in hand door aanpassingen in de woning en in het woongedrag. Deze subsidie voor energiebesparing maakt dat wij elkaar gaan versterken.”