ZAANDAM - In het weekend van 17 en 18 juni kunnen Zaankanters uit Assendelft, Krommenie, West-Knollendam en Wormerveer in gesprek over de toekomst van hun buurt. Medewerkers van de gemeente staan op diverse plekken klaar om ideeën te presenteren en op te halen. Ook is deze week de Strategie MAAK.Noord naar de gemeenteraad gestuurd, waarmee in samenhang gekeken kan worden naar alle projecten in dit gebied.

Wethouder René Tuijn: “Samen met organisaties, inwoners en ondernemers zorgen we dat Zaanstad Noord ook in de toekomst een aantrekkelijk, levendig gebied blijft, waar inwoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Dat doen we door het toevoegen van 5.000 woningen, verbeteren van infrastructuur en openbare ruimte, het versterken van de maatschappelijke kracht en door ontwikkelen van economie en toerisme. Met behoud van de unieke identiteit van de diverse dorpskernen en met respect voor cultuurhistorie en de groene kwaliteit.”

Speerpunten
Bij de Strategie Maak.Noord hoort een uitvoeringsprogramma en een werkboek. Hierin staan onder andere een kijk op de toekomst, een overzicht van alle projecten in Zaanstad Noord en zeven speerpunten die als leidraad dienen. De speerpunten richten zich op:
  • Nieuwbouw van woningen geeft meer diversiteit en doorstroming
  • Bereikbaarheid verbeteren en parkeerdruk terugdringen
  • Gericht werken aan versterking van de maatschappelijke kracht
  • Kwaliteit en duurzaamheid in de wijk versneld verbeteren
  • Transformatie en modernisering van bedrijventerreinen versterkt het samengaan van wonen en werken
  • Het benutten van Wormerveer als focusgebied voor toerisme
  • Versterk de cultuurhistorische waarden, natuur en landschap en ga daarover het gesprek aan met bewoners, organisaties, bedrijven en andere relevante partners