ZAANSTAD - De gemeente is, samen met bewoners en professionals uit de wijken hard bezig met de uitvoering van het actieplan Poelenburg Peldersveld. Er zijn concrete resultaten geboekt, maar er moet ook nog veel gebeuren.

In de wijken zijn zichtbare en minder zichtbare resultaten geboekt. Een zichtbaar resultaat is bijvoorbeeld dat nu meer dan 140 mensen een intensieve taalcursus volgen. Ook is het aanbod van het voor- en vroegschoolse onderwijs uitgebreid naar peuters vanaf 2 jaar. De ouders doen hierin verplicht mee. Vanaf februari werkt de gemeente samen met onder meer de Hogeschool InHolland en de Hogeschool van Amsterdam. Docenten en studenten gaan stageprojecten en praktijkonderzoek doen in de wijken. Ook aan de afvalproblemen wordt gewerkt, onder andere met bewonersvoorlichters die hun buurtgenoten uitleggen wat de regels zijn voor het inzamelen van afval.

Potentie in de wijken

Wijkwethouder Sanna Munnikendam: ‘Het is nog duidelijker dat de problemen in de wijken groot en divers zijn en dat actie noodzakelijk is. Of het nu gaat om het aantal bijstandsgerechtigden of de armoedecijfers; de opeenstapeling van de problemen maakt het werken aan structurele verbeteringen taai. Tegelijkertijd zien we dat er perspectief is. Inwoners voelen zich thuis in de wijken en willen dat het beter wordt. Ook willen ze dat kinderen betere kansen op een succesvolle toekomst krijgen. De gemeente en de professionals in de wijk hebben hetzelfde doel. Er zit enorme potentie in de wijken om zaken structureel te verbeteren. Iedereen ziet dat dit hét moment is om door te pakken’.

Armoedecijfers

Relatief veel inwoners in Poelenburg en Peldersveld ontvangen een uitkering en leven onder de armoedegrens. 23% van alle uitkeringen in Zaanstad gaan naar Poelenburg en Peldersveld terwijl daar 10% van de inwoners wonen. 31% van de kinderen in Poelenburg en 26% in Pelders- en Hoornseveld groeit op onder de armoedegrens.

Over actieplan Poelenburg Peldersveld

In februari dit jaar stelde de gemeenteraad het actieplan Poelenburg Peldersveld vast. Daaruit volgt dat de gemeente nu samen met bewoners en organisaties in de wijk samenwerkt aan vijf thema’s: jongeren, opvoeding en onderwijs, taal, participatie en armoede en vuil.

Meer diversiteit in bevolking

Het college kondigde eerder al aan de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wmgb) te willen aanvragen. Hiermee kan de gemeente beschikbare huurwoningen toewijzen aan mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is nu niet mogelijk. Door deze nieuwe aanpak kan de samenstelling van de bevolking stap voor stap veranderen.