ZAANSTAD - Zaanstad wil een nieuw afvalsysteem voor huisvuil dat moet zorgen voor een halvering van de hoeveelheid restafval. Het doel is om zo veel mogelijk afval te scheiden. Dat is goed voor het milieu, omdat gescheiden afval als grondstof kan worden gebruikt voor nieuwe producten. Daarnaast lopen de kosten voor inwoners minder hoog op als er minder restafval is. Uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat gescheiden afval aan huis wordt opgehaald en restafval in nieuwe containers in de buurt wordt weggegooid.

‘De doelstelling om de hoeveelheid restafval te halveren, is groot’, beseft wethouder Dick Emmer (Duurzaamheid). ‘We willen een klimaatneutrale en milieuvriendelijke stad worden. Met dit systeem willen we huishoudelijk afval beter scheiden. In restafval zit namelijk nog veel groente-, fruit- en tuinafval, papier, plastic, blik en karton van drinkpakken. Dat is zonde, omdat deze materialen goed kunnen worden hergebruikt. Het wordt ook steeds duurder om restafval te laten verbranden. Die kosten betalen de inwoners uiteindelijk. Hoe minder restafval wordt aangeboden, hoe minder hard de kosten stijgen. Met het nieuwe systeem zorgen we dus voor een duurzamer milieu en denken we aan de portemonnee van de inwoners.’

Gemeenteraad besluit over nieuw systeem

Dit voorjaar neemt de gemeenteraad een besluit over het inzamelsysteem. De verwachting is dat het nieuwe systeem eind dit jaar gefaseerd per wijk wordt ingevoerd.

Hoofdlijnen nieuw inzamelingsysteem

  • Bij laagbouwwoningen wordt naast het gft en papier ook het plastic aan huis opgehaald. Het restafval brengen bewoners naar een ondergrondse verzamelcontainer in hun buurt. De grijze restafvalbak wordt gebruikt voor het inzamelen van plastic verpakkingen, blik en kartonnen pakken van dranken en zuivel.
  • Ook voor flatbewoners wordt het gemakkelijker gemaakt om afval te scheiden. Op logische plekken worden extra verzamelcontainers geplaatst waar afval gescheiden kan worden weggegooid.
  • Bij de invoering van het nieuwe inzamelsysteem worden bewonerscoaches ingezet om bewoners direct te informeren over het scheiden van afval en te helpen bij welk afval in welke container moet.
  • Grofvuil kan gratis naar de milieustraten worden gebracht. De openingstijden van de milieustraten worden aangepast.
  • Voor het laten ophalen van grofvuil aan huis gaan bewoners 10 euro (per 1,5 m3) betalen.