ZAANSTAD - De Week van het Verkeer is vandaag geopend door wethouder mobiliteit, Gerard Slegers op basisschool De Regenboog in Assendelft en door wethouder Rob Ellermeijer op de Roelof Venema School in Amstelveen. Om kinderen voor te bereiden op de (vervoer)regio van de toekomst én om hen te leren zich veilig en zelfstandig in het verkeer te bewegen vinden er verschillende activiteiten plaats. In deze week organiseert Verkeer & Meer, onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam, verkeerseducatieve activiteiten op 43 basisscholen en drie VO-scholen.


Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: "Een gezamenlijke aanpak helpt als het gaat om verkeersveiligheid. Zo werken we samen als het gaat om maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Maar ook als het gaat om de inrichting van een veilige infrastructuur en het stimuleren van verkeersveilig gedrag. Kinderen leren vooral door te doen en daar draagt deze week van het verkeer uitstekend aan bij."

Week van het Verkeer
Na het succes van vorig jaar doen er dit jaar 46 scholen mee aan de Week van het Verkeer in de regio. De Week van het Verkeer is een activiteitenweek bedoeld om kinderen, ouders en scholen extra verkeersbewust te maken en verkeerseducatie een positieve impuls te geven. Zelfstandig en veilig door het verkeer bewegen is een vaardigheid die elk kind moet beheersen.


Over de campagne
Met een regiobrede campagne bestaande uit promopakketten voor scholen, posters en een social media campagne, wordt er aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid voor kinderen in het verkeer. De campagne is erop gericht om de verkeersdeelnemer te attenderen op kinderen die deelnemen aan het verkeer.


Achtergrondinformatie
Vergeleken met andere regio's in Nederland is de regio Groot-Amsterdam een voorloper op het gebied van verkeerseducatie aan kinderen van 0 tot 18 jaar. Binnen de regio zijn kinderen ondanks de groeiende aandacht voor verkeersvraagstukken nog steeds te vaak ongewild het slachtoffer van verkeersongevallen en onveilig verkeersgedrag. Met de Week van het Verkeer krijgt verkeerseducatie een extra impuls. De week wordt georganiseerd door Verkeersplein Amsterdam in opdracht van Gemeente Amsterdam en Verkeer en Meer, onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam. Vanaf 18 maart beginnen de praktische verkeersexamens en worden ruim 6.000 kinderen uit groep acht voorbereid om veilig naar het voortgezet onderwijs te fietsen.