ZAANDAM - Op maandag 20 juli a.s. wordt fietspad de Slinger en de fietsenstalling bij station Zaandam in gebruik genomen. Het fietspad over de nieuwe spooroverbouwing verbindt het centrum met het gebied ten westen van het station. Ook is een nieuwe ruime fietsenstalling gebouwd aan de Houtveldweg, met plaats voor ongeveer 1.400 fietsen. Voordat de fietsenstalling en fietspad de Slinger open gaan, laat de gemeente nog een aantal maatregelen uitvoeren ten gunste van de veiligheid.


Veiligheid verbeterd
De intentie was om het fietspad met de tijdelijke hellingbaan en de fietsenstalling te openen op 15 juni. Zaanstad heeft de opening moeten uitstellen omdat kort voor de opening bij de laatste schouw bleek dat nog niet aan alle voorwaarden was voldaan wat betreft veiligheid van de tijdelijke hellingbaan. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de volgende verbeterpunten:

- Extra signalering, borden en belijning in de bochten.
- De voorrangssituatie bij het fietspad aan de Houtveldweg wordt verduidelijkt.
- Route voor voetgangers wordt verduidelijkt.
- Via borden wordt aangegeven dat het om een tijdelijke situatie gaat.

Met de aanpassingen aan de tijdelijke hellingbaan vindt de gemeente de hellingbaan voldoende veilig.

Verkeersregelaars en borden vanwege nieuwe situatie
Om gebruikers te laten wennen aan de nieuwe situatie, zet gemeente Zaanstad verkeersregelaars in. Daarnaast worden, ter hoogte van Noordschebos, tijdelijke afzettingen en borden geplaatst om te voorkomen dat fietsers via het voetgangersgebied naar het Rustenburg rijden. Het gebruik wordt goed in de gaten gehouden en indien nodig worden aanvullende maatregelen getroffen.

Tijdelijke hellingbaan fietspad
Fietsers kunnen via het fietspad op de spooroverbouwing snel van het centrum naar de westkant van het station en vice versa. Een deel van het fietspad aan de Houtveldweg behoort nog niet tot de definitieve route. Het laatste deel van het fietspad aan de Houtveldweg is nog niet de definitieve situatie. Het laatste geplande deel van de fietsroute wordt afgemaakt als de twee woontorens ‘de Helding’ en ‘de Stelling’ gebouwd zijn langs de Houtveldweg op de locatie van het oude Belastingkantoor. De verwachting is dat het gehele fietspad op zijn vroegst in 2023 klaar is.