ZAANSTAD - Handhavers van de gemeente Zaanstad hebben vandaag samen met politie en brandweer opnieuw panden in de Czarinsatraat in Zaandam gecontroleerd op overbewoning, illegale kamerverhuur en brandveiligheid. Daarbij bleek het bij één pand zo slecht gesteld met de brandveiligheid dat de eigenaar op last van de brandweer tijdelijke noodmaatregelen moet nemen.

Daarnaast is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan, staan niet alle bewoners ingeschreven bij de gemeente en is er waarschijnlijk sprake van illegale kamerverhuur.

De controles maken deel uit van de gebiedsgerichte aanpak van de Czarinastraat, een van de prioriteiten uit het Handhavingsprogramma 2017. Van zeker twintig panden in de straat heeft de gemeente signalen dat er sprake is van overbewoning en illegale kamerverhuur, waardoor de leefbaarheid in de panden en in de buurt in het geding is. Het zorgt voor parkeer-, afval- en geluidsoverlast in de buurt, maar levert met name ook risico’s op voor de huurders zelf, vaak mensen uit Midden- en Oost-Europa die hier (legaal) werken. Vaak betalen ze hoge huren, waardoor sprake kan zijn van uitbuiting. Bovendien is de vraag hoe het met de (brand)veiligheid is gesteld in de panden. Veel panden worden verwaarloosd.

De gemeente is daarom een handhavingsproject gestart. Eind januari werd de eerste controle gedaan bij twee panden. Daarbij was onder meer sprake van illegale kamerverhuur en mogelijke adres- en woonfraude. “Vanaf nu zullen de controles elkaar sneller opvolgen. We hebben hier samen met de politie mensen voor vrijgemaakt”, zegt burgemeester Ruud Vreeman. “Pandeigenaren die zich niet aan de regels houden en op een onverantwoorde manier mensen huisvesten, gaan we aanpakken.”

De gebiedsgerichte aanpak van de Czarinastraat sluit aan bij bredere inspanningen om overlast en criminaliteit in dit gedeelte van de stad (Centrum/Russische Buurt) aan te pakken en de leefbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers te vergroten. Zo zijn sinds begin dit jaar extra agenten en gemeentelijke handhavers actief om de (drugs)overlast in de Zilverpadsteeg en omgeving terug te dringen. De eerste resultaten zijn positief. Extra surveillance en ruim 150 controles hebben geleid tot aanhoudingen en minder overlast voor de buurt.

Vorige week vrijdag nog deed de politie een inval in een pand aan de Czaar Peterstaat na meldingen van omwonenden. Daar werden drie mannen aangehouden vanwege handel in drugs en werd een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen.