ZAANSTAD - Ook dit jaar krijgen Zaanse huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag. Het Rijk heeft daar recentelijk een wet voor aangenomen en richtlijnen opgesteld. Zaanstad gaat verder dan de landelijke norm, door de doelgroep op te rekken tot 140% van de bijstandsnorm én het bedrag met € 100,- te verhogen ten opzichte van 2022.


Wethouder René Tuijn (o.a. Armoede en Duurzaamheid): “Ook de mensen die net boven de bijstandsnorm zitten, hebben het momenteel financieel moeilijk. Stress, schulden en andere schrijnende gevolgen wil je natuurlijk waar mogelijk voorkomen. Daarom kunnen alle Zaankanters met een inkomen onder de 140% van de bijstandsnorm van ons een tegemoetkoming krijgen.”

Wie krijgt welk bedrag?

De hoogte van de energietoeslag 2023 hangt af van het inkomen:

  • Inkomen t/m 120% van de bijstandsnorm € 1.400
  • Inkomen tot 130% van de bijstandsnorm € 1.100
  • Inkomen tot 140% van de bijstandsnorm € 800

Veel huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch in november

Zaanstad wil het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om de energietoeslag te krijgen. De groep huishoudens die de energietoeslag 2022 heeft gekregen (in totaal 7.732 huishoudens) wordt getoetst of zij in 2023 weer in aanmerking komen. Als dat zo is, krijgen zij de toeslag automatisch overgemaakt in november. Zij hoeven de energietoeslag dus niet zelf aan te vragen. Zaanse studenten die in aanmerking komen, krijgen de energietoeslag 2023 via DUO overgemaakt.

Energietoeslag zelf aanvragen kan vanaf december

Alle huishoudens die de energietoeslag automatisch krijgen, ontvangen het bedrag in november. Inwoners die het bedrag niet automatisch ontvangen, omdat zij nog niet bekend zijn bij de gemeente (bijvoorbeeld omdat hun inkomen vorig jaar boven en dit jaar onder de 140% van de bijstandsnorm zit), kunnen vanaf begin december 2023 t/m 30 juni 2024 een aanvraag indienen via de website www.zaanstad.nl, onder zoekterm ‘energietoeslag’.

Energie besparen in de woning

Uiteraard blijft het ook belangrijk dat inwoners maatregelen nemen om energie te besparen in hun woning. Wethouder René Tuijn: “Door minder energie te gebruiken gaat je energierekening omlaag. Inwoners kunnen hier zelf mee aan de slag. Als gemeente helpen we ook hierbij. Denk aan de Fixbrigade die gratis klusjes uitvoert bij mensen thuis, zoals het aanbrengen van radiatorfolie en ledlampen. Alle beetjes helpen om een verschil te maken, voor het milieu én voor de portemonnee.”

Voor meer informatie over energiezuinige maatregelen, kijk op www.wonen.zaanstad.nl/energiezuiniger

Voor meer informatie over ondersteuning voor lage inkomens, kijk op www.geldwijzer.zaanstad.nl