ZAANSTAD - Goed nieuws voor Zaanse woningeigenaren. Vanaf 7 oktober kunnen zij een opnieuw de 'Stappensubsidie woningverduurzaming' aanvragen. Deze regeling dekt allerlei duurzame maatregelen die een eigenaar kan nemen, op weg naar een energiezuinige en aardgasvrije woning. Denk aan een warmtescan, een groen dak of betere isolatie. Zaanstad heeft voor deze subsidie € 100.000 euro beschikbaar gesteld, tot 31 december 2021.

Wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen): "De praktijk wijst uit dat steeds meer mensen moeite hebben om hun energierekeningen te betalen. Met een slecht geïsoleerd huis is investeren in een duurzame woning juist daarom belangrijker dan ooit. Door meer woningen te verduurzamen, voorkomen we dat huishoudens in de toekomst te maken krijgen met betalingsproblemen. Vanwege het eerdere succes van de Stappensubsidie, bieden we deze regeling nog een keer aan. Want elke stap telt. We willen een zo groot mogelijke groep Zaankanters bereiken en motiveren om stappen te zetten in de goede richting."

"De woningvoorraad bepaalt zo'n 25% van de CO2-uitstoot," voegt wethouder Annette Baerveldt (Duurzaamheid) toe. "Een duurzame stap in een woning, is ook een stap vooruit in onze ambitie als Zaanstad om een klimaatneutrale stad te worden. Sinds 2016 is de CO2-uitstoot door woningen al met circa 24 kiloton verminderd. Dat gaat de goede kant op, maar we hopen dat nog veel meer eigenaren het belang zien van een duurzame woning en maatregelen treffen. Daarmee helpen we samen de energietransitie op gang."

Hoe meer maatregelen, hoe hoger het subsidiebedrag
De maatregelen waarvoor de Stappensubsidie geldt varieert van isolatie tot ventilatie, van inductie koken totduurzame verwarming of koeling. Maar ook de aanleg van een groene dak en vele andere maatregelen.. De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald door het aantal punten. Elke maatregel heeft namelijk een aantal punten. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten minimaal twee punten worden behaald. Dat zijn minstens twee eenvoudiger maatregelen, of één maatregel die duurder of technisch meer ingrijpend is. Hoe meer maatregelen, hoe meer punten, en hoe hoger het subsidiebedrag. De subsidie kan aangevraagd worden voor maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden.

De Stappensubsidie kan voor verschillende maatregelen door een eigenaar worden aangevraagd. Ook kan deze subsidie gecombineerd worden met andere (landelijke) subsidieregelingen én de collectieve inkoopactie die Zaanstad ook dit jaar organiseert samen met 'Winst uit je Woning.'

Waardebon voor energiebesparende producten ook nog geldig

Een paar maanden geleden hebben woningeigenaren ook een waardebon van € 70,- opgestuurd gekregen, voor energiebesparende producten. Alle informatie en een overzicht van de producten staat op www.winstuitjewoning.nl/zaanstad. Er zijn twee manieren om de waardebon te verzilveren. Via de website van Winst uit je Woning kunnen de producten direct met de waardebon besteld en betaald worden. Maar ook kan de waardebon gebruikt worden bij producten van een lokale bouwmarkt. Inwoners kunnen hier nog tot eind december 2021 gebruik van maken.

Maatregelen in combinatie met funderingsherstel
Voorheen was de Stappensubsidie ook geldig voor duurzame maatregelen die in combinatie met funderingsherstel genomen werden: de aanleg van vloerverwarming en/of schuimbeton. Deze vallen nu niet meer onder de Stappensubsidie, maar zullen in combinatie worden opgepakt met de Stimuleringsregeling funderingsherstel (voor funderingsonderzoek) en het stimuleren van sloop/nieuwbouw van woningen met een slechte fundering en laag energielabel. Binnenkort zal de gemeente hier een besluit over nemen en worden inwoners hierover geïnformeerd.

Meer informatie en aanvragen

Vanaf 7 oktober is op www.zaanstad.nl, onder zoekwoord 'Stappensubsidie' meer informatie te vinden. Vervolgens is onder het kopje 'Online Aanvragen' te zien voor welke maatregelen de subsidie te verkrijgen is en hoeveel. De aanvraag is daarna gemakkelijk online in te dienen.

Alle vragen over funderingsherstel kunnen gesteld worden aan het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad via https://funderingen.zaanstad.nl/, funderingsloket@zaanstad.nl of telefonisch: 075 - 655 22 27.