ZAANSTAD - Ook voor 2022 heeft het Rijk geld vrijgemaakt om de extra kosten te compenseren voor de verplichte controle op het Corona Toegangs Bewijs (CTB). Zaanstad heeft € 550.000 aan subsidie beschikbaar. Horecaondernemers, sportverenigingen en culturele instellingen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten voor CTB-controle die zij in 2022 hebben gemaakt. De regeling staat nu open.

Om bezoekers te kunnen ontvangen was het van 15 januari tot en met 23 maart 2022 verplicht om het CTB van bezoekers aan horeca, sportverengingen en culturele instellingen te checken. Dat vergde extra mankracht en tijd van sectoren die het al erg zwaar hadden. De subsidie is bedoeld om deze extra kosten te compenseren. Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers de daadwekelijk gemaakte kosten aantonen. Aanvragen voor dit jaar kan tot en met 22 mei 2022

Steun CTB controle 2021: Langer aanvragen mogelijk
Twee maanden geleden ging de regeling al open om de extra kosten voor de controle op het Corona Toegangsbewijs gemaakt in 2021vergoed te krijgen. Zaanstad is blij dat veel mensen uit de doelgroep een aanvraag hebben gedaan. Een groot deel van de aanvragen voldoet aan de voorwaarden en komt in aanmerking voor steun.

De gemeente heeft signalen gekregen dat helaas niet iedereen binnen de doelgroep op tijd op de hoogte was van deze regeling. Daarom geeft Zaanstad de sectoren horeca, sport en cultuur die dit nog niet gedaan hebben de kans om alsnog een aanvraag te doen. Er is nog € 75.000 beschikbaar van het budget dat in totaal € 200.000 bedroeg. Aanvragen voor het jaar 2021 kan tot en met 22 mei.