ZAANDAM - Er komt een overdekte fietswachtruimte met een groen dak bij de Hempont op het plein aan de Zaanse zijde. De gemeenteraad van Zaanstad nam 8 oktober 2019 een motie aan om deze ruimte te realiseren en riep het college van burgemeester en wethouders op om de mogelijkheid te onderzoeken in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Met deze wachtruimte kunnen wandelaars en fietsers bij slecht weer droog staan als zij moeten wachten op de Hempont. Zaanstad streeft ernaar om de fietswachtruimte in het tweede kwartaal van 2020 te realiseren.

Gemeente Zaanstad onderzocht of voldoende ruimte beschikbaar was op de locatie, of het positief zou bijdragen aan het fietsgebruik en de financiële haalbaarheid. De resultaten van het onderzoek zijn positief en daarom wordt uitvoering gegeven aan de motie.

Wethouder Openbare Ruimte en Mobiliteit en vice-voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, Gerard Slegers: "De fiets is een snelgroeiend vervoermiddel en goedkoop, gezond en schoon. In veel gevallen zelfs het snelste vervoermiddel zoals tijdens de spits wanneer het verkeer het drukst is. De fietswachtruimte is een mooi voorbeeld van investering in het verbeteren van de leefbaarheid in Zaanstad."

Kosten fietswachtruimte
De verwachting is dat de fietswachtruimte maximaal 40.000 euro gaat kosten. Omdat de wachtruimte binnen het beleid van de Vervoerregio Amsterdam past, willen zij 70% van de kosten subsidiëren. Het resterende bedrag wordt gedekt uit het reguliere fietsbudget voor 2020. Dit budget is beschikbaar voor kleine fietsmaatregelen.

Over de Vervoerregio Amsterdam
De Vervoerregio Amsterdam verbindt gemeenten en werkt aan een regio waar mensen vlot hun bestemming bereiken. 15 gemeenten vormen samen de Vervoerregio Amsterdam. In de Investeringsagenda Mobiliteit zet de Vervoerregio haar ambities uiteen op het gebied van fietsbeleid en -infrastructuur voor de periode van 2015 tot 2025. Ze brengen de noodzakelijke samenhang tussen diverse lopende en nog te starten initiatieven. En de diverse budgetten en programma's.