ZAANDAM - Vanaf maandag 17 oktober is een tandartsenpraktijk aan de Mahoniehout in Zaandam gesloten voor vier weken. De burgemeester heeft dit besluit genomen in overleg met de politie. Aanleiding zijn meerdere ernstige openbare orde verstoringen waarbij de praktijk telkens het doelwit leek. Afgelopen dinsdagnacht (12 oktober) was er nog een ontploffing, waarschijnlijk van een vuurwerkbom, die de volledige voordeur van de praktijk uit zijn voegen heeft geblazen. De komende weken krijgt de eigenaar van het pand de mogelijkheid om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen die herhaling kunnen voorkomen.


Dit is niet de eerste keer dat bij de tandartsenpraktijk incidenten hebben plaatsgevonden. Op 18 en 23 mei 2022 zijn er ook twee ernstige, impactvolle incidenten geweest waarbij de praktijk beide keren beschoten is met een vuurwapen. Naar aanleiding van deze incidenten is toen tijdelijk cameratoezicht ingesteld. Na de ontploffing van afgelopen week is de conclusie dat er sprake is van een patroon van ernstige openbare orde verstoringen. Deze incidenten hebben grote impact op het woon- en leefklimaat rondom het bedrijfspand en dat kan en wil de gemeente niet meer toelaten. Daarom is nu deze beslissing genomen. Hiermee wordt het algemeen belang, de veiligheid in de buurt en daarmee de veiligheid van de omwonenden, gesteld boven het belang van de eigenaar. Zijn patiënten zullen de komende periode noodgedwongen geen gebruik kunnen maken van de praktijk.

De sluiting is in beginsel voor vier weken onder de voorwaarde dat de eigenaar een schriftelijk veiligheidsplan opstelt, dit laat goedkeuren door de gemeente en hier ook binnen vier weken invulling aan geeft.