ZAANDAM - Op dinsdag 21 november is een pand aan de Panneroodstraat in Zaandam per direct gesloten voor drie maanden wegens exploitatie van een onvergunde seksinrichting en de verstoring van de openbare orde die dit al langere tijd opleverde. Dit gebeurde nadat bij meerdere observaties geconstateerd is dat op het adres sprake was van illegale prostitutie.

Het onderzoek naar het adres begon toen een oplettende toezichthouder in oktober dingen zag die hem het vermoeden gaven dat er sprake zou kunnen zijn van illegale prostitutie. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse observaties bij het adres geweest die dit vermoeden bevestigden. Zo kwam het regionale prostitutieteam op 18 november, na het volgen van seksadvertenties op het internet, uit op hetzelfde adres waar een sekswerker werd aangetroffen. Op 21 november werd tijdens een nieuwe controle geconstateerd dat het pand gebruikt werd voor prostitutie.

Op dit adres is in 2018 een vergunning verleend om de garage om te laten bouwen tot werkruimte. In plaats van een werkruimte was er sprake van een onveilige, brandgevaarlijke woning.

Controles op illegale praktijken


De gemeente doet, in samenwerking met partners zoals politie en arbeidsinspectie regelmatig controles. Deze inzet vond plaats vanuit het Pact Zaandam-Oost, waarbij we ons in het tegengaan van ondermijning gezamenlijk richten op het aanpakken en het verstoren van criminele netwerken en verdienmodellen. De focus ligt op het aanpakken van witwassen, uitbuiting, illegale arbeid en drugshandel. Controles vinden ad-random plaats, maar ook naar aanleiding van een melding van bewoners of waarneming door professionals.

Melding maken via de politie of Meld Misdaad Anoniem

Melding maken van (vermoedens) van criminaliteit kan bij de politie (0900-8844). Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Anoniem melden kan ook via het online formulier:

www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/