ZAANDAM - Zaanstad gaat zich de komende tijd nog meer inzetten voor de woonbehoefte van ouderen. Dat staat in de prioriteiten van de strategische agenda rond ouder worden in Zaanstad van 2020. Naast nieuwbouw vallen hieronder het geschikt maken en houden van bestaande woon(zorg)complexen en het bevorderen van de doorstroming onder ouderen. Vanuit de provincie Noord-Holland wordt dit ondersteund, zo is er door hen € 200.000,- subsidie toegekend voor de aanpak om de doorstroming van ouderen in Zaanstreek-Waterland te stimuleren.

Wethouder Songül Mutluer: "De prioriteiten in het ouderenbeleid zijn breed gedragen en gekozen samen met onze partners en ouderenvertegenwoordigers, op basis van meerdere buurtbijeenkomsten en gesprekken met inwoners. Het uitgangspunt is dat inwoners in de eigen wijk zo prettig en zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Soms is een woningaanpassing mogelijk, soms is doorstroming naar een andere woning beter. Welke optie passend is verschilt per inwoner, maar voor alle opties geldt dat we nog meer gaan inzetten op bewustwording en het creëren van extra mogelijkheden om in de woonwensen van onze ouderen tegemoet te komen."

Passend wonen voor particulieren en huurders
Voor het aanpassen van bestaande particuliere woningen zet Zaanstad onder andere vrijwillige woonadviseurs in die thuis langskomen om woningeigenaren advies te geven. Daarnaast werkt de gemeente aan een subsidieregeling voor woningcorporaties die hun woon(zorg)complexen voor ouderen beter toegankelijk willen maken. Ook komt er met de Zaanse woningcorporaties één gezamenlijke doorstroomregeling, waarmee ouderen met een verhuisbehoefte worden ondersteund, bijvoorbeeld met een verhuiskostensubsidie.

Tegelijkertijd wordt er onverminderd ingezet op levensloopbestendige nieuwbouw die voldoet aan de behoeftes van deze doelgroep. En worden extra plekken gecreëerd in bestaande locaties en ondertussen wordt ook gewerkt aan tijdelijke oplossingen. Daarin trekken de gemeente, het zorgkantoor, woningcorporaties, zorgaanbieders en ouderen samen op.

Ook aandacht voor ontmoeting, vervoer en eenzaamheid
Naast passend wonen, geeft Zaanstad ook prioriteit aan het creëren van ontmoetingsruimtes dichtbij in de buurt en wordt gekeken naar nog betere vervoersmogelijkheden. Maar ook de belangrijke thema's als de strijd tegen eenzaamheid, het seniorvriendelijk inrichten van de openbare ruimte en het dementievriendelijk maken van Zaanstad staan aankomend jaar hoog op de gezamenlijke agenda.