ZAANDAM - Zaanstad introduceert per 1 april strengere regels voor kamerverhuur, woningsplitsing en toeristische verhuur. Eerder ging de gemeenteraad unaniem akkoord met de gewijzigde huisvestingsverordening, waarin de nieuwe regels zijn opgenomen. Het ruimtelijke aspect van deze regels is uitgewerkt in het ontwerp paraplubestemmingsplan en de ontwerp paraplubeheersverordening, waar het college deze week mee akkoord ging. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Met deze nieuwe regels willen we Zaanse wijken leefbaar houden, woonkwaliteit waarborgen en ondermijning tegengaan. Verkamering en splitsing zorgt op plekken in onze stad voor overlast: te veel geparkeerde auto’s, geluidsoverlast, afval op straat. Dat willen we met deze nieuwe regels tegengaan. Met de woningnood is elke woning in Zaanstad broodnodig. Daarom geldt: woningen zijn er om in te wonen, niet om te misbruiken voor een verdienmodel.’ Ook krijgt Zaanstad met de nieuwe regels meer zicht op verhuurlocaties en wordt het lastiger om toeristenbelasting te ontduiken.

Aanpassing huisvestingsverordening
Met een aanpassing in de huisvestingsverordening wordt zowel een vergunningstelsel voor woningsplitsing als voor kamergewijze verhuur geïntroduceerd.

Woningsplitsing: woningvormingsvergunning verplicht
Per 1 april geldt voor woningsplitsing dat woningen kleiner dan 140 m2 niet langer mogen worden gesplitst en dat nieuw gevormde woningen minstens 50 m2 moeten zijn. Dit betekent dat splitsing in circa 85% van de particuliere woonvoorraad niet meer mogelijk is.

Kamerverhuur: omzettingsvergunning verplicht
Per 1 april mag er binnen de gemeente Zaanstad alleen nog kamerverhuur aan drie of vier personen plaatsvinden wanneer de eigenaar van het pand waarin de verhuur plaatsvindt in het bezit is van een omzettingsvergunning. Voor kamerverhuur aan vijf of meer personen wordt geen vergunning verleend. In een kamer mag maximaal één persoon wonen en er gelden eisen voor de gebruiksoppervlakte per persoon. De vergunningplicht geldt ook voor bestaande verhuurders. Zij hebben tot 1 oktober 2021 om te voldoen aan de vergunningplicht.

In Poelenburg/Peldersveld, Zaandam-Zuid en de Russische buurt wordt vanwege de al langer bestaande ernstige (leefbaarheids)problematiek geen vergunning verleend aan nieuwe verhuurders. In de rest van Zaanstad is na 1 april kamerverhuur in beperkte mate en onder voorwaarden mogelijk.

Bestuurlijke boete
Iemand die zonder geldige vergunning aan kamerverhuur doet of een woning splitst, kan bij controle een bestuurlijke boete krijgen. Hiervoor heeft het college regels vastgesteld en de hoogte van de boetes bepaald. Later deze week worden de regels en de bijbehorende boetebedragen gepubliceerd.

Toeristische verhuur: melden verplicht
We onderscheiden twee soorten toeristische verhuur van woonruimte: particuliere vakantieverhuur en Bed & Breakfast (B&B). Particuliere vakantieverhuurders verhuren hun woning terwijl ze zelf niet aanwezig zijn. Bij een B&B verhuur je een deel van je woning terwijl je als hoofdbewoner van de woning aanwezig bent.

Wethouder Annette Baerveldt: ‘Tijdelijke bewoners hebben veel minder betrokkenheid bij hun leefomgeving, met bijbehorende negatieve gevolgen. Ik ben dan ook tevreden met de regels die per 1 april 2021 gelden. Zo is het dan verplicht om woonruimte die voor toeristische verhuur wordt gebruikt te registreren bij de gemeente.’ Het registratienummer moet in elke (advertentie)publicatie van de verhuurder vermeld staan. Verder mag de woning aan maximaal vier personen tegelijk worden verhuurd. Deze regels gelden zowel voor B&B als voor particuliere vakantieverhuur. Voor particuliere vakantieverhuur gelden daarnaast aanvullende regels. De maximale verhuurperiode is 30 dagen per kalenderjaar en iedere toeristische verhuring moet vooraf bij de gemeente worden gemeld.

Toeristische verhuurders krijgen tot 1 oktober 2021 de gelegenheid om te zorgen dat zij aan de nieuwe regels voldoen. Doen zij dat niet dan riskeren zij een boete, die kan oplopen tot vele duizenden euro’s.

Meer informatie

Aanvragen omzettings- of woningvormingsvergunning
Vanaf 1 april 2021 kunnen (potentiële) kamerverhuurders of woningsplitsers via www.zaanstad.nl met de zoektermen: ‘kamerverhuur’ of ‘woningsplitsing’ meer informatie vinden en digitaal een aanvraag indienen. Ook vinden zij hier meer informatie over deze en andere vergunningen die zij nodig hebben.

Toeristische verhuur
Kijk voor meer informatie over de regels en voorwaarden op www.zaanstad.nl (zoekterm ‘toeristische verhuur’). Verhuurders met vragen kunnen zich hier ook aanmelden voor een van de digitale spreekuren op donderdag 25 maart, dinsdag 30 maart of donderdag 8 april van 16:00-17:00 uur.