ZAANSTAD - Het college gaat de persoonlijke aanpak van armoede, die vanaf 2015 in pilotvorm is uitgetest, wegens succes omzetten in algemeen beleid. Deze week vraagt het college de raad om een zienswijze daarover. De innovatieve pilot haalde eerder landelijk de pers. Jeroen Olthof, wethouder minimabeleid: “Sociale Wijkteams en Jeugdteams zoeken samen met de inwoner naar de beste manier om armoede te bestrijden. Deze unieke aanpak, vanuit de leefwereld van de betrokkene, zorgt ervoor dat je problemen kan aanpakken als ze nog relatief klein zijn. Preventief dus. In die aanpak is gemeente Zaanstad koploper.”

Zaanstad is in 2015 gestart met de pilot ‘budget Maatwerkondersteuning.’ Dit budget is bijzondere bijstand die op een andere manier dan normaal kan worden toegekend. Olthof: “Stel dat iemand betalingsachterstanden heeft bij de zorgverzekeraar, of kosten rondom de woonsituatie niet kan betalen, dan kan het Sociaal Wijkteam nu tijdig ingrijpen. Als je dat soort zaken vroeg signaleert en aanpakt, voorkom je ergere problemen en duurdere oplossingen op termijn.”

Maatwerk

Binnen een maatwerkgesprek kunnen de professionals van het Wijkteam doen wat nodig is. Olthof: “Bijzondere bijstand wordt ingezet als specifiek middel in een plan met een duidelijk doel en een beschrijving van de complete situatie. De doelen waarvoor het maatwerkbudget wordt ingezet kunnen dan ook sterk uiteen lopen. Het inzetten van het budget zorgt bijvoorbeeld voor het behoud van een stabiele woonsituatie, of voor het verminderen of stabiliseren van een schuldsituatie. Het kan problemen rondom schuldsanering vlot trekken, de gezondheid verbeteren of een belemmering wegnemen in re-integratie naar werk.”

Toegang vereenvoudigd

“De bijzondere bijstand wordt overzichtelijker”, licht Olthof toe. “Dat doen we door deze niet in te delen in verschillende regelingen maar in twee werkwijzen voor inwoners. Ten eerste het maatwerkgesprek in het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam. Daarnaast één digitale toegang waarmee verschillende vaststaande kostenvergoedingen, deelname aan Meedoen Zaanstad én de Collectieve zorgverzekering in één keer overzichtelijk kunnen worden aangevraagd. De Individuele inkomensvoorziening (IIT) en Individuele Studietoeslag (IST) houden we overigens wel intact.”

Evaluatie pilot door Verwey Jonker Instituut en Slim Beleid

De in 2015 gestarte pilot met het maatwerkbudget is geëvalueerd en onderzocht door het Verwey-Jonker Instituut en Slim Beleid. “Daaruit bleek de aanpak veelbelovend, vooral in het bestrijden van problemen op de korte termijn,” vervolgt Olthof. “Maar er waren ook verbeterpunten, bijvoorbeeld hoe de aanpak de maatschappelijke participatie kan bevorderen. Dankzij deze onderzoeken en de opgedane ervaring kunnen we de verbeterde aanpak nu omzetten in algemeen beleid. Hierdoor wordt de regeldruk verminderd en écht maatwerk geleverd. Deze aanpak past dan ook beter bij de manier waarop Zaanstad haar inwoners wil ondersteunen: doen wat nodig is, preventief, als vangnet, overzichtelijk en snel.”