ZAANDAM - De pilot met het maatwerkbudget, waarmee inwoners vroegtijdig en snel ondersteund kunnen worden, wordt omgezet in vast beleid. 'Zaanstad loopt met deze aanpak voorop en we hebben hiermee de afgelopen jaren heel veel mensen kunnen helpen. Ik ben blij dat we deze pilot na drie jaar kunnen omzetten in duurzaam beleid, waarmee hulp op maat onze standaard wordt', zegt wethouder Songül Mutluer (Minimabeleid).

De Sociaal Wijkteams, Jeugdteams en het Jongerenloket hebben beschikking over een preventief maatwerkbudget. Dit budget kunnen zij naar eigen inzicht gebruiken als vangnet wanneer reguliere regelingen niet toepasbaar zijn. Het is een manier om te voorkomen dat problemen erger worden, omdat bewoners vroegtijdig worden geholpen en hun leefwereld centraal staat. Bij de Evaluatie Armoedeopgave werd het maatwerkbudget vorig jaar als een van de successen benoemd. De regeling werd zeker 1000 keer toegepast en kon rekenen op landelijke (media)aandacht.

De aanvankelijke gedachte bij de omzetting naar vast beleid was om het budget volledig te laten opgaan in het budget voor bijzondere bijstand en de aanvragen dan via de Sociaal Wijkteams en Jeugdteams te laten verlopen. Dat is echter niet toegestaan op grond van de Participatiewet, omdat medewerkers van die teams geen ambtenaren zijn. Om deze reden en op basis van de evaluatie van de regeling is voor een andere vorm gekozen.

Aanvragen bijzondere bijstand veel sneller afgehandeld
Uit de evaluatie van het maatwerkbudget is gebleken dat 75 procent van de casussen waarbij het preventieve maatwerkbudget werd toegekend, in principe ook vanuit de bijzondere bijstand kan worden opgepakt. Alleen duurt dit proces vaak te lang. Daarom word driekwart van het maatwerkbudget (300.000 euro) toegevoegd aan de bijzondere bijstand, waarbij tegelijkertijd gewerkt wordt aan het versneld afhandelen van aanvragen.

De doorlooptijd van aanvragen voor bijzondere bijstand gaat terug van acht naar vier weken en over urgente aanvragen kan zelfs binnen een dag besloten worden. 'Daarmee komen we tegemoet aan de wensen van wijk- en jeugdteams', aldus wethouder Mutluer. 'Snelheid is vaak van groot belang om erger te voorkomen, bijvoorbeeld in het geval van een dreigende huisuitzetting.'

Flexibel budget voor 'out of the box'- oplossingen
De overige 25 procent (100.000 euro) wordt beschikbaar gesteld als flexibel budget dat de wijk- en jeugdteams kunnen inzetten wanneer andere regelingen geen soelaas bieden, maar ondersteuning essentieel is. Mutluer: 'De professionals van de wijk- en jeugdteams worden hiermee uitgedaagd om 'out of the box'-oplossingen te bedenken wanneer de situatie daar om vraagt.'

Omdat het inbedden van de nieuw werkwijze tijd vraagt, is er sprake van een overgangstermijn. De herverdeling van het maatwerkbudget wordt in 2019 en 2020 geleidelijk doorgevoerd en zal in 2021 definitief zijn beslag krijgen.

'Het belangrijkste is dat er voor inwoners niets verandert', zegt wethouder Mutluer. 'Voor hen blijft overeind wat we vanaf de start van de pilot voor ogen hadden, dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Maatwerk dus.'