ZAANDAM - Zaanstad heeft het Uitvoeringsprogramma Back on Track 2022 naar de gemeenteraad gestuurd. In het plan staat beschreven op welke manier Zaanstad ondermijnende jeugdcriminaliteit aan wil pakken en wil voorkomen. Back on Track is een project waarbij Zaanstad, samen met partners uit de gemeente, wil voorkomen dat Zaanse jongeren in de georganiseerde misdaad terecht komen. Eerder werd al het implementatieplan gedeeld waarin het uitvoeringsprogramma van 2021 terug te vinden was.

"Alle kinderen moeten hun dromen kunnen waarmaken", geeft burgemeester Jan Hamming aan. "In Zaanstad werken de meeste kinderen en jongeren dagelijks keihard aan een mooie toekomst. Voor sommigen van hen is dit erg moeilijk. Ze groeien op onder lastige omstandigheden of in een omgeving waar de criminaliteit een aantrekkelijk alternatief lijkt te bieden. Wij vinden het heel belangrijk om juist deze jongeren kansen te bieden om hun dromen waar te maken. Met Back on Track kunnen we, samen met onze partners, extra inzet leveren voor onze jeugd. Dat doen we door streng te zijn, maar door vooral ook in te zetten op preventie."

Vier pijlers
Het project Back on Track richt zich op het voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen (verder) afglijden naar de criminaliteit in de wijken Saendelft, Poelenburg en Peldersveld. Uit een eerder gehouden onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een gerichte aanpak met een eenduidige visie op de aanpak en voorkoming van jeugdcriminaliteit en een heldere opdracht waarbij duidelijk is wie wat doet. Op basis daarvan zijn er projectpijlers geformuleerd, die inspelen op de problematiek en het voorkomen hiervan. Het gaat om de volgende pijlers: 1) de Aanpak Risicojongeren, 2) de school als centrale plek in de wijk, 3) de digitale (leef)wereld en 4) leren, ontwikkelen en regie op hetintegrale dynamische project.

Back on Track in 2022
Veel van de acties die in 2021 werden ingezet worden voortgezet in 2022. Daarnaast zijn er nieuwe, aanvullende acties geformuleerd. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • 1. Inzet van de VR game in het VO
  • 2. Naschoolse activiteiten voor PO en VO
  • 3. Communicatie campagne voor ouders en verzorgers Be on Track
  • 4. Doorgaan met activiteiten jongerenHUB
  • 5. Inzet van Local Heroes op het PO en VO
  • Het gehele uitvoeringsprogramma met alle acties is hier terug te lezen.

Achtergrond Back on Track

Het project Back on Track is een tweejarig project welke wordt gefinancierd door het Rijk. Het kabinet is eind 2019 een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit gestart en maakte financiële middelen vrij voor versterking van de aanpak van de criminele (drugs)industrie en het weerbaarder maken van de samenleving tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties. Vanwege de relatief beperkte omvang van de beschikbare middelen is ervoor gekozen om acht gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Zaanstad) te steunen. Er is voor deze gemeenten gekozen, omdat zij 1) te maken hebben met aanzienlijke ondermijnende criminaliteit; 2) de mogelijkheid hebben om een "vliegende start" te maken; 3) een zekere landelijke geografische spreiding hebben en 4) in de te ontwikkelen projecten met een aanpak van verschillende typen jongeren en jong volwassenen ervaring kan worden opgedaan.